Eufrázia pracuje so ženami, dievčatami a deťmi zo slumov mesta Ngong a z Masajskej komunity, ktorá žije v okolí mesta. Vzdelávanie, praktické tréningy, organizovanie žien do skupín, v ktorých si sporia a navzájom pomáhajú, podpora ich drobného podnikania,  voľnočasové aktivity s deťmi a veľa inej práce pomáha posilňovať a meniť miestnu komunitu.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Kongregácia sestier Dobrého Pastiera (Our Lady of Charity of the Good Shepherd)
Podpora v rokoch 2017 – 2018: 40 905 EUR

S komunitnou organizáciou Eufrázia, ktorú vedie kongregácia sestier Dobrého Pastiera sme spolupracovali v rokoch 2009 – 2014 v Nairobi, kde pracovali so ženami a dievčatami zo slumu Mukuru. Organizácia sa presídlila do mesta Ngong a v roku 2017 sme spoluprácu obnovili.

Cez podporu Dobrej noviny je Eufrázia schopná trénovať ženy a dievčatá v odboroch, ktoré im umožnia nájsť si prácu alebo sa s pomocou malého kapitálu samo zamestnať. Väčšine žien sa darí zlepšiť príjem svoje rodiny a zabezpečiť si tak základné potreby ako je voda, jedlo, školné pre deti apod. Viaceré sa už uplatnili ako krajčírky, pekárky, kuchárky. Iné chovajú prasatá. Masajské ženy zas vyrábajú svoje tradičné krásne šperky a ozdoby zo sklených korálikov.

V Eupfrázii vyučujú krajčírstvo, varenie, základy práce s počítačom, pečenie koláčov  a v tomto roku otvorili aj prvý kurz pre kaderníčky.

Eufrázia začala v roku 2017 intenzívnejšie pracovať aj s deťmi v rôznych vekových kategóriách. Cez víkendy a cez prázdniny sa s nimi stretávajú a pripravujú im voľnočasový program, cez ktorý si deti osvojujú rôzne zručnosti a hodnoty.

Centrum sa snaží získavať vlastný príjem, hlavne predajom produktov, ktoré vzniknú v miestnej dielni. Predávajú oblečenie, tašky, liturgické oblečenie a textílie, ale aj hračky pre deti, pohľadnice, či šperky.  Dobrá novina podporila nákup vyšívacieho stroja pre Eufráziu. Sestry veria, že takáto investícia im pomôže pokryť až 30% všetkých nákladov potrebných na prácu centra.

Sestra Lucy nám ukazuje jednoduchú krajčírsku triedu

Sestra Lucy nám ukazuje jednoduchú krajčírsku triedu

Loise a Mildred, ktoré majú na starosti predaj vysvetľujú koordinátorke koledníckej kampane Anke, ako sa im darí predávať ich pekné a kvalitné produkty.

Loise a Mildred, ktoré majú na starosti predaj vysvetľujú koordinátorke koledníckej kampane Anke, ako sa im darí predávať ich pekné a kvalitné produkty.

Počítačová trieda ostáva po vyučovaní pekne uprataná.

Počítačová trieda ostáva po vyučovaní pekne uprataná.

Ženy zo skupiny Changamuka (Rozveseľ sa) hovoria o tom ako si spolu šetria a ako si navzájom pomáhajú riešiť problémy.

Ženy zo skupiny Changamuka (Rozveseľ sa) hovoria o tom ako si spolu šetria a ako si navzájom pomáhajú riešiť problémy.

Foto: Danica Olexová, 2016