Deti s postihnutím sú pre kočovný spôsob života záťažou a veľkou prekážkou. Diecéza na túto výzvu reaguje.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Katolícka diecéza Lodwar
Podpora v roku 2018: 55 000 EUR

V Turkane vládnu náročné ekonomické a klimatické podmienky, ktoré sťažujú miestnym obyvateľom život. Bežné sú konflikty o pastviny a zdroj vody.

Nomádsky spôsob života pripisuje dôležitosť fyzickým schopnostiam jednotlivcov. Ženy stavajú prístrešky, z veľkej diaľky nosia vodu na pleciach, vydávajú sa, aby priniesli bohatstvo v podobe vena a detí pre komunitu. Muži robia záťahy na dobytok, pasú statok ďaleko od domova a bojujú proti nepriateľom. Ľudia s postihnutím sú považovaní za neschopných vykonávať tieto činnosti, ich rodina a širšia komunita vníma takýchto ľudí ako obtiaž či kliatbu.

Centrum Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím vzniklo z iniciatívy diecézy Lodwar v rámci jej sociálneho programu. Otvorené bolo v roku 2006 , kedy prijalo prvých 14 detí, v súčasnosti sa v centre nachádza 72 detí.

Centrum sa stará iba o deti s telesným postihnutím. Deti, ktorých postihnutie môže byť zlepšené terapeutickým cvičením, kompenzačnou pomôckou alebo chirurgickou intervenciou, sú prijaté do centra a po ukončení rehabilitácie vrátené do rodiny či komunity. Centrum je v diecéze jediné svojho druhu.

Škeriace sa dievčatá v školskej uniforme

Škeriace sa dievčatá v školskej uniforme

Dobrovoľníčka Lucia Mitasová pracuje na sadre pre malého pacienta

Dobrovoľníčka Lucia Mitasová pracuje na sadre pre malého pacienta

Spoločná modlitba ruženca detí v centre

Spoločná modlitba ruženca detí v centre

Foto: Lucia Mitasová a Soňa Chvostíková, Dobrovoľníci pre Afriku 2015