Život na ulici je tvrdý a prináša mnohé riziká – jedným z bežných rizík je fetovanie lepidla a užívanie drog. Kľúčovým je dostať deti a mladých z ulice a dať ich životu nové smerovanie.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: New Life Mwangaza Rehabilitation Centre (MRC)
Podpora v roku 2017 – 2018: 122 500 EUR

Rehabilitačné a reintegračné centrum Mwangaza ponúka 6-mesačnú rezidenčnú drogovú rehabilitáciu pre chlapcov, ktorý sa rozhodli dostať zo života na ulici a začať znovu. Na ulici chlapci často upadajú do závislosti na lacných drogách – bežné je fetovanie lepidiel, marihuana, lacný miestny alkohol a rôzne zmesi, ktoré im pomáhajú prekonávať zimu, hlad, stres a ostatné ťažkosti spojené zo životom na ulici.

Po absolvovaní drogovej rehabilitácie chlapci pokračujú v reintegračnom programe. Je veľmi dôležité, aby sa dokázali o seba postarať a naučiť sa niečo, čo im pomôže nájsť si prácu. Žiaden z nich sa nechce vrátiť k drobnej kriminalite, ktorá je často so životom na ulici nerozlučne spojená. Mwangaza umiestňuje chlapcov na tréningy podľa ich zručností a schopností. Mnohí si vyberajú kurzy auto-opravárov, zváračov, kuchárov, krajčírov, stolárov či kaderníkov. Niektorí chlapci sú schopní vrátiť sa späť na základnú alebo strednú školu.

Aj počas reintegrácie sa chlapcov navštevuje team z Mwangazy. Pomáhajú im zaplatiť školné a náklady na živobytie, kým si chlapci dokážu začať zarábať vlastnou prácou. Dostávajú aj psychosociálnu podporu. Mwagáza sa chlapcov snaží napojiť opäť na ich rodiny, a pomôcť im vybudovať si zázemie.
Mnohí bývalí chlapci z Mwangazy už pracujú. Do Mwangazy sa radi vracajú, aby motivovali, chalanov, ktorí si ešte len prechádzajú ťažkou cestou odvykania.

Liečebný program sa zakladá na komunitnom terapeutickom modeli a 12-krokovom prístupe. Ide o participatívny, skupinový prístup, ktorý vytvára medzi klientami a zamestnancami „mini komunitu“. Každodenný život v Mwangáze tvorí program aktivít, ktorých cieľom je podporiť klientov k zmene a k životu bez drog, vrátane individuálneho a skupinového poradenstva. 12-krokový prístup je jedným z najrozšírenejších prístupov vyliečenia sa z drog, alkoholu a iných závislostí.

Väčšina klientov MRC nedokončila základné vzdelanie, a tak program zahŕňa neformálne vzdelávanie na zvýšenie gramotnosti, aby boli schopný pokračovať v odborných tréningových centrách a spraviť potrebné odborné skúšky.

Dobrá novina spolupracuje s MRC od roku 2008.

James Chege absolvoval rehabilitáciu v Mwangáze v roku 2014, vyučil sa za automechanika a už druhý rok pracuje.

James Chege absolvoval rehabilitáciu v Mwangáze v roku 2014, vyučil sa za automechanika a už druhý rok pracuje.

Riaditeľ Mwangazy John Ombasa a jeho zverenci.

Riaditeľ Mwangazy John Ombasa a jeho zverenci.

Chlapci v Mwangáze sa venujú aj tréningu akrobacie.

Chlapci v Mwangáze sa venujú aj tréningu akrobacie.

Musa a Felix vyrábajú pozdrav po pre Dobrú Novinu

Musa a Felix vyrábajú pozdrav po pre Dobrú Novinu

Aha, aký náramok sa im podaril

Aha, aký náramok sa im podaril

Foto: Danica Olexová, 2016