Songa mbele na masomo je swahilský názov, ktorý znamená: napreduj cez vzdelanie. V projekte podporujeme program rehabilitácie, vzdelávania a inklúzie detí so špeciálnymi potrebami.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Mukuru Promotion Center (MPC) a Centrum pre deti Songa Mbele na Masomo (web, FB)
Podpora v rokoch 2017 – 2018: 66 775 EUR

Centrum sa nachádza v slume Mukuru v Nairobi. Vzniklo v roku 2010 ako neformálne denné vzdelávacie centrum v spolupráci s Kongregáciou milosrdných sestier v Keni. Dobrá novina podporuje centrum od roku 2013.

Centrum má dva základne programy:

– vzdelávanie pre deti ktoré nechodili do školy alebo základnú školu nedokončili (najčastejšie sa jedná o deti ulice).
– špeciálny program – určený deťom s postihnutím a špeciálnymi potrebami

Dobrá novina podporuje program pre deti s postihnutím a ich rodiny. Cieľom programu je zlepšiť kvalitu života týchto detí a pomôcť im nájsť a dosiahnuť svoj potenciál. Medzi aktivity patria posúdenie stavu detí a stanovenie realistických individuálnych cieľov, terapie, vzdelávanie podľa schopností detí. Pokiaľ to stav dieťaťa dovoľuje, centrum sa usiluje o jeho inklúziu do školy a iných inštitúcii podľa konkrétnych podmienok a potrieb.

Postihnutie sa žiaľ stále vníma ako zlé znamenie. V slumoch, kde rodičia (v prípadoch detí s postihnutím najčastejšie opustené matky) každodenne hľadajú možnosť zárobku je súčasná starostlivosť o dieťa s postihnutím veľmi náročná. Rodičom často chýbajú prostriedky na základné potreby.

Centrum dennej starostlivosti umožní mame cez deň pracovať a podvečer si dieťa vyzdvihnúť a tráviť s ním čas. Rodičia sa naučia ako s dieťatom cvičiť a ako mu pomôcť k zlepšeniu stavu. Majú obrovskú radosť aj zo zdanlivo malého pokroku.

Slum Mukuru má približne 700 000 obyvateľov a centrum Songa mbele na Masomo je pre túto komunitu veľmi potrebné. Podobné ďalšie zariadenie je tu len jedno – zameriava sa na najmenšie deti do 3 rokov. Songa mbele pracuje s deťmi od 3 do 18 rokov.

1

Fyzioterapeutka Jane Wanga cvičí s malou Kimberley a jej mamou Eunice Atieno

V špeciálnej triede sa ráno začína skupinovými aktivitami

V špeciálnej triede sa ráno začína skupinovými aktivitami

Opatrovateľka Christine Katui precvičuje s deťmi jemnú motoriku

Opatrovateľka Christine Katui precvičuje s deťmi jemnú motoriku

Pani učiteľka Susan Nalianya má veľkú trpezlivosť, no i radosť z pokrokov jej zverencov

Pani učiteľka Susan Nalianya má veľkú trpezlivosť, no i radosť z pokrokov jej zverencov

5

Malý Philip pri polohovom cvičení

Foto: Danica Olexová, 2016