Špeciálni terapeuti a pedagógovia pomáhajú zlepšovať situáciu detí s postihnutím vo viacerých projektoch, prevažne v slumoch Nairobi. Rodičov, učiteľov a príbuzných učia ako správne chápať špeciálne potreby detí a ako ich čo najlepšie podporiť, aby dosiahli svoj potenciál.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Special Education Professionals (SEP – Profesionáli v špeciálnom vzdelávaní) – web, FB
Podpora v rokoch 2017 – 2019: 67 238 EUR

Predkladateľom projektu je nezisková kenská organizácia Special Education Professionals so sídlom v detskej nemocnici Gertrude´s v Nairobi. Organizácia vznikla v roku 1990 ako podporná skupina pre profesionálov v oblasti špeciálnej pedagogiky a rehabilitácie.

Členovia SEP sú kvalifikovaní fyzioterapeuti, pracovní a rečoví terapeuti, špeciálni pedagógovia a psychológovia, ktorí spolupracujú s organizáciami venujúcimi sa deťom s postihnutím na dobrovoľnej báze. Sú rozdelení do troch skupín: kvalifikovaní profesionáli s minimálne 2-ročnou pediatrickou praxou, stážisti s kratšou praxou a pridružení členovia bez potrebného školenia, ktorí sa stávajú súčasťou tímu, ale pracujú pod dohľadom plnoprávnych členov.

SEP uplatňuje prístup zameraný na rodinu, kde rodič/opatrovateľ hrá významnú úlohu pri vývoji svojho dieťaťa a pozornosť sa venuje všetkým oblastiam rozvoja. Rodičia, opatrovatelia a špeciálni pedagógovia sa školia v pracovnej a rečovej terapii, fyzioterapii a špeciálnej pedagogike. Táto kombinácia je zárukou holistického prístupu, v ktorom sú dieťa a rodič/opatrovateľ hlavnými nositeľmi zmeny.

SEPu sa darí viac zapojiť aj otcov detí s postuhnutím. Združujú sa vo vlastnej podpornej skupine, kde okrem iného začali vyrábať hračky a špeciálny nábytok pre deti s postihnutím z nízko-nákladových materiálov.

SEP v rámci spolupráce s eRkom pravidelne pracuje v nasledujúcich projektoch:

– Komunitný zdravotnícky program Komboniánskych misionárov v slume Kariobangi v Nairobi,
– Iniciatíva Imarika v slume Mukuru v Nairobi
– Program Child Doctor v slumoch Kibera a Kawangware v Nairobi
– Songa Mbele na Masomo v slume Mukuru v Nairobi,
– Ubuntu v meste Maai Mahiu,
– Centrum Jána Pavla II. v meste Lokichar v Turkáne

Dobrá novina spolupracuje so SEP od roku 2013.

Pracovníci a dobrovoľníci SEPu sa venujú deťom s postihnutím a ich rodičom v komboniánskom zdravotnom programe v slume Kariobangi

Pracovníci a dobrovoľníci SEPu sa venujú deťom s postihnutím a ich rodičom v komboniánskom zdravotnom programe v slume Kariobangi

Hala, v ktorej prebieha terapia sa rýchlo zaplní. Ďalšie mamy čakajú vonku s deťmi kým prídu na rad.

Hala, v ktorej prebieha terapia sa rýchlo zaplní. Ďalšie mamy čakajú vonku s deťmi kým prídu na rad.

Mamy sa pri terapii učia ako ju správne robiť, môžu tak v cvičení pokračovať doma.

Mamy sa pri terapii učia ako ju správne robiť, môžu tak v cvičení pokračovať doma.

Foto: Danica Olexová, 2016