Centrum pre deti v najväčšom mestskom slume na africkom kontinente.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Spoločenstvo Koinonia
Podpora v roku 2018:  23 977 EUR

Spoločenstvo Koinonia sa od roku 1996 venuje najmä práci s deťmi a mladými ľuďmi z náročných pomerov a s inými znevýhodnenými skupinami v spoločnosti. Centrum Paolo´s Home sa nachádza v nairobskom slume Kibera, a od založenia v roku 2008 poskytlo svoje služby vyše 250 telesne postihnutým deťom. Dobrá novina podporuje centrum od jeho založenia.

Program začal pracovať s malou skupinkou detí, jedinou fyzioterapeutkou a sociálnym pracovníkom vo veľmi jednoduchých podmienkach. Za 9 rokov svojej existencie program narástol a jeho kvalita sa výrazne zlepšila.

Okrem programu terapie, otvoril Paolos Home aj centrum dennej starostlivosti. Chodí sem 15 detí, ktoré okrem intenzívnej terapie absolvujú aj individuálne a skupinové špeciálne vzdelávanie. Ich zlepšenie sa pravidelne vyhodnocuje. Cieľom je umiestniť tieto deti do škôl. Centrum začalo aj peknú spoluprácu s neďalekou škôlkou a základnou školou. Deti sa navzájom navštevujú a postihnutie sa tak stáva menšou stigmou.

Centrum pracuje aj s rodičmi. Zapája ich do dobrovoľníckych prác v centre (kuchyňa, upratovanie, opatrovanie detí a pod.) a pomáha im zorganizovať sa do skupín, v ktorých si šetria a učia sa nové zručnosti (napr. krajčírstvo, výroba topánok, výroba šperkov). Získané zručnosti a biznis tréning rodinám pomáhajú zlepšiť si ekonomickú situáciu a lepšie sa tak starať aj o svoje deti.

Kapacita centra poskytovať deťom okrem fyzioterapie a pracovnej terapie aj ďalšie služby (napr. denná starostlivosť, výživa a sponzorovanie prístupu k špecializovaným lekárskym službám), robí toto centrum jedinečným.

Janet Nyongwesa pracuje ako projektová koordinátorka a fyzioterapeutka

Janet Nyongwesa pracuje ako projektová koordinátorka a fyzioterapeutka

Besi a Michael na ceste do centra.

Besi a Michael na ceste do centra.

Učiteľky Caroline a Eunice a ich malí hladoši počas obeda.

Učiteľky Caroline a Eunice a ich malí hladoši počas obeda.

Mama Mwende pozuruje ako terapeut Austin cvičí s jej synom Ericom.

Mama Mwende pozuruje ako terapeut Austin cvičí s jej synom Ericom.

Nezbedníčka Lynnet stíha jesť aj sledovať fotografku

Nezbedníčka Lynnet stíha jesť aj sledovať fotografku

Foto: Danica Olexová, 2016