1. september je na Slovensku Dňom Ústavy a zároveň aj štátnym sviatkom.

V tento deň si chceme spolu s bratmi a sestrami z pravoslávnej cirkvi ako aj členmi ďalších cirkví pripomenúť našu spätosť so stvorenstvom, a to najmä prostredníctvom modlitby. Vyzýva nás k tomu pápež František, ktorý venoval v júni 2015 veriacim i všetkým ľuďom dobrej vôle list, encykliku Laudato Si.

Úcta k životu, otvorené spoločenstvo či zodpovednosť a dôvera. Tieto eRkárske hodnoty nájdeme vo výzve osobne prežiť Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo.

 

O čo ide?

Je to príležitosť obnoviť si biblický pohľad na stvorenstvo. Stvorený svet nie je od človeka oddelenou realitou, ktorú by mohol bezmyšlienkovite využívať a zneužívať. Biblický obraz sveta je záhrada, nie divočina. Táto záhrada vytvára ľudský domov a vyžaduje si starostlivosť. Človek a stvorenstvo sú vo vzťahu. Toto tak dobre chápal sv. František z Assisi, ktorý vo svojej piesni Laudato Si volá slnko bratom a lunu, hviezdy či vodu sestrami…

Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo vznikol v roku 1989 pod vedením pravoslávnej cirkvi. Pápež František sa pripojil k ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. a v ustanovujúcom liste zo 6. augusta 2015 píše:

„Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo ponúkne jednotlivým veriacim a spoločenstvám vhodnú príležitosť potvrdiť ich osobné povolanie byť správcami stvorenstva, ďakovať Bohu za krásne diela Jeho rúk, ktoré zveril do našej opatery a vyprosovať ochranu pre stvorenstvo ako aj odpustenie našich hriechov spáchaných proti svetu, v ktorom žijeme.“

Osobne nás do tejto výzvy a obety pozýva kardinál Tagle z Filipín:

Ak hľadáš ďalšie nápady na konkrétne aktivity pre seba čo pre ľudí vo svojom okolí, ponúkame Ti tieto:

– Nájdi si čas na krátku meditáciu a modlitbu za stvorenstvo – modlitba za našu zem (.pdf, 0,2 MB)
– Nájdi si čas na meditáciu piesne sv. Františka z Assisi
– Pozvi k spoločnej modlitbe za stvorenstvo svojich priateľov
– Pozvi k modlitbe za stvorenstvo priateľov a známych z iných cirkví
– Prečítaj si niečo z listu Laudato Si
– Pozdieľaj niečo z Laudato Si na svojich sieťach online
– Pozri si video Laudato Si pre deti a ukáž ho deťom

„Vo svete sa množia vonkajšie púšte, pretože sa veľmi rozšírili púšte vnútorné a ekologická kríza je výzvou na hlbokú vnútornú konverziu. Musíme však tiež uznať, že niektorí kresťania, ktorí sú oddaní modlitbe a venujú sa jej, si pod zámienkou realizmu a pragmatizmu často robia posmešky zo starostlivosti o životné prostredie. Iní sú pasívni, nechcú meniť svoje návyky a stávajú sa nedôslednými. Chýba im ekologická konverzia, ktorá vedie k tomu, že umožníme, aby sa vo vzťahoch so svetom, ktorý nás obklopuje, prejavili všetky dôsledky nášho stretnutia s Ježišom. Povolanie strážiť Božie dielo je podstatnou súčasťou cnostného života a nie niečím voliteľným alebo druhotným aspektom kresťanského života.“ (Laudato Si, 217)

 

Season of Creation vo svete

Svetovým dňom modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo sa začína obdobie 34 dní, ktoré pod názvom Season of Creation potrvá do 4. októbra, kedy sa veriaci aj neveriaci po celom svete pripoja k výzve pápeža Františka.

Svoju vlastnú aktivitu môžete zaregistrovať na Seasonofcreation.org

Viac informácii nájdete na stránkach www.livelaudatosi.orgwww.seasonofcreation.org.