Milé deti, rodiny a farské spoločenstvá, srdečne vás pozývame zapojiť sa do Dobrej noviny.

Začiatkom roka navštívil pápež František Južný Sudán, kde počas svätej omše v hlavnom meste Džube povedal: „Táto krásna a sužovaná krajina potrebuje svetlo, ktoré má každý z vás, alebo skôr svetlo, ktorým každý z vás je.“

Sväté písmo, liturgia ako aj tradície počas Vianoc sú plné svetla. 

Sviečky na adventnom venci, vianočné svetielka i betlehemská hviezda sú zdrojmi svetla, ktoré odkazujú na pravé Svetlo, ktoré prišlo na svet a ktoré osvecuje každého človeka (Jn 1, 9). Preto aj my kresťania slávime Vianoce s veľkou radosťou. Veď sa narodilo Božie dieťa, ktoré sa stalo Svetlom pre nás všetkých. A toto Svetlo chceme my, koledníci Dobrej noviny, ohlasovať a roznášať po celom Slovensku aj tento rok. 

Tento rok si takisto pripomíname 800. výročie prvých jasličiek, ktorých tradíciu založil v mestečku Greccio svätý František z Assisi. Svätý František je jedným z patrónov Dobrej noviny, pretože nám má pripomínať, že centrom Vianoc nie sú darčeky a vianočná pohoda, ale narodenie Spasiteľa v realite života každého človeka. 

Keď pápež František pred siedmimi rokmi súkromne navštívil Greccio, oslovil stovku mladých ľudí, ktorí sa tam zišli na diecéznom stretnutí. Pripomenul im, aké dôležité je nasledovať svetlo hviezdy, ktorá nás vedie ku Kristovi skrytom vo vnútri každého človeka: „Ak v živote nenachádzame nejakú vzácnu hviezdu, ktorá nás volá, aby sme urobili niečo viac, niečo dobré, aby sme sa vydali na cestu, aby sme urobili aj nejaké rozhodnutie, čosi také, vtedy nie je niečo v poriadku.“ (TK KBS)

Adventný kalendár Dobrej noviny.

Dobrá novina sa práve preto neodmysliteľne spája s myšlienkou solidarity s našimi núdznymi bratmi a sestrami v Afrike. Ako koledníci chceme prežiariť ľudské príbytky i srdcia a priniesť svetlo nádeje aj ľuďom v núdzi. V nadchádzajúcom 29. ročníku budeme koledovať pre Južný Sudán.

Táto najmladšia krajina sveta dnes patrí medzi tie najchudobnejšie. Železnice tu prakticky neexistujú, asfaltové cesty nájdeme iba vo väčších mestách. Mnohé oblasti sú dostupné len v období sucha. Počas vytrvalých dažďov sú doslova odrezané od zvyšku sveta na niekoľko týždňov.

Elektrifikované sú len niektoré oblasti. Ak si chcete zapnúť televíziu, rádio, nabiť mobilný telefón, pripojiť sa na internet alebo si len večer zasvietiť, musíte si elektrickú energiu jednoducho vyrobiť. Čo je pre nás na Slovensku samozrejmosťou, tu priam luxusom.

Ideálnym riešením sa v tejto slnečnej krajine javia solárne panely. Avšak kto nám ich namontuje prípradne opraví, keď sa pokazia? Kvôli dlhoročnej vojne za nezávislosť či nedávnej pandémii boli školy dlhší čas zatvorené. Elektrikári a mnohí iní odborníci chýbajú aj dnes.

V decembri minulého roka kurz úspešne ukončilo 26 absolventov, z toho 7 žien. V máji tohto sa k nim pridalo ďalších 16 mužov. 

Dobrá novina preto už niekoľko rokov podporuje Vzdelávacie a tréningové centrum sv. Petra Clavera v meste Rumbek, ktorý vedie rehoľa jezuitov. Pod vedením skúsených učiteľov sa tu z mladých Juhosudáncov stávajú šikovní elektroinštalatéri solárnych panelov, ktorí dokážu priniesť svetlo do príbytkov, škôl, farností či nemocníc. Svojím remeslom budujú svetlú budúcnosť mladej, no mnohými utrpeniami skúšanej krajiny. Tohtoročnú tému bližšie spoznáme cez príbeh 22-ročnej Sarah Kolok, o ktorej sa viac dozviete v pripravovanom animovanom filme a ďalších materiáloch. 

Po úspešnom ukončení kurzu zostala Sarah so spolužiakom Michiekom ešte rok na praxi. Dnes je vzorom pre svoje rovesníčky z celého kneňa Dinkov. 

Dalo by sa povedať, že remeslom koledníkov je prinášať vianočnú radosť. Koledovaním sa akoby trénujú v “odbore” rozdávania radosti. Prichádzajú ako anjeli, pastieri alebo traja králi. S dobroprajnosťou a úsmevom na tvári zvestujú veľkú radosť, ktorá patrí všetkým ľuďom.

Pridajte sa aj vy a v duchu tohtoročného motta “Staň sa svetlom aj ty” rozžiarime životy tisícov rodín na Slovensku ako aj v Afrike. Prijmite koledníkov vo vašej rodine a podporte našu spoločnú snahu svojím darom. Ďakujeme!

Foto: Dobrá novina, 2022 a 2023.
Aktualizované: 7. 12. 2023