Počas dvoch víkendov 9., 10. a 16. decembra 2023 sa stretlo viac ako 2-tisíc koledníkov Dobrej noviny zo 164 farností na svätých omšiach a liturgiách s diecéznymi biskupmi, ktorí ich požehnali a vyslali hlásať radostnú zvesť do svojich farností. Prinášame krátky súhrn a fotogalérie z každej z nich.

Banská Bystrica

V sobotu 9. decembra povzbudil diecézny biskup Marián Chovanec 110 koledníkov z 18 farností, aby sa nebáli byť v dnešnom svete rukami a nohami Božieho Syna. Ako obetné dary priniesli pohľadnice, ktoré vyrobili na stretkách pre ľudí v nemocniciach a hospicoch, aby ich potešili a zapriali požehnané Vianoce a skoré uzdravenie. Po svätej omši vystúpil so svojím svedectvom duchovný otec Miroslav Spišiak, ktorý v Južnom Sudáne dva roky pôsobil.

2023_BB_1
2023_BB_2
2023_BB_3
2023_BB_4
2023_BB_5
2023_BB_6
2023_BB_7
previous arrow
next arrow
2023_BB_1
2023_BB_2
2023_BB_3
2023_BB_4
2023_BB_5
2023_BB_6
2023_BB_7
previous arrow
next arrow

Bratislava

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský v sobotu 9. decembra vo Farnosti Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke požehnal a vyslal do služby 100 koledníkov Dobrej noviny zo šiestich farností Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Týmito slovami sa otec Stanislav prihovoril prítomným koledníkom: „keď cítite objatie, viete že vás milujú a ste utíšení. Objatie, ktoré potešilo. Pán Boh k nám prišiel a my sme objatí Bohom cez Pána Ježiša a to nás utešuje. Bolesti zostávajú ale už tak neplačeme…“ Zároveň vyjadriť nádej, že ich koledovanie, piesne a vinše azda začuje aj niekto, kto je mimo Cirkvi a predsa ho oslovia. Deti prinášali na svätú omšu ako obetný dar sladkosti a hračky, ktoré poputujú deťom zo sociálne znevýhodnených rodín. Po svätej omši nasledoval program pre deti: divadielko s Klbkom z TV Lux, tvorivé dielne a svedectvo dobrovoľníka Romana Popper, ktorý pôsobil v Keni.

ZK0_0038-Enhanced-NR
ZK0_0065-Enhanced-NR
ZK0_0069-Enhanced-NR
ZK0_0090-Enhanced-NR
ZK0_0095-Enhanced-NR
ZK0_0103-Enhanced-NR
ZK0_0109-Enhanced-NR
ZK0_0132-Enhanced-NR
ZK0_0145-Enhanced-NR
ZK0_0157-Enhanced-NR
ZK0_0166
ZK1_0002-Enhanced-NR
ZK1_0006-Enhanced-NR
ZK1_0009-Enhanced-NR
ZK1_0011-Enhanced-NR
ZK1_0030-Enhanced-NR
ZK1_0032-Enhanced-NR
ZK1_0069-Enhanced-NR
ZK1_0245 Large
ZK0_0279-Enhanced-NR Large
ZK1_0158-Enhanced-NR Large
ZK0_0345 Large
ZK0_0331 Large
ZK0_0353 Large
ZK1_0079-Enhanced-NR Large
ZK0_0202-Enhanced-NR Large 2
previous arrow
next arrow
ZK0_0038-Enhanced-NR
ZK0_0065-Enhanced-NR
ZK0_0069-Enhanced-NR
ZK0_0090-Enhanced-NR
ZK0_0095-Enhanced-NR
ZK0_0103-Enhanced-NR
ZK0_0109-Enhanced-NR
ZK0_0132-Enhanced-NR
ZK0_0145-Enhanced-NR
ZK0_0157-Enhanced-NR
ZK0_0166
ZK1_0002-Enhanced-NR
ZK1_0006-Enhanced-NR
ZK1_0009-Enhanced-NR
ZK1_0011-Enhanced-NR
ZK1_0030-Enhanced-NR
ZK1_0032-Enhanced-NR
ZK1_0069-Enhanced-NR
ZK1_0245 Large
ZK0_0279-Enhanced-NR Large
ZK1_0158-Enhanced-NR Large
ZK0_0345 Large
ZK0_0331 Large
ZK0_0353 Large
ZK1_0079-Enhanced-NR Large
ZK0_0202-Enhanced-NR Large 2
previous arrow
next arrow

Prešov

362 dievčat a chlapcov sa spolu so svojimi animátormi z 24 farností zišli na druhú adventnú nedeľu v Kostola Krista Kráľa v Prešove na sídlisku Sekčov. Deti, ktoré prišli na svätú omšu, sa usilovne pripravujú na koledovanie počas vianočných sviatkov. Chceli prosiť Pána o jeho ochranu, inšpiráciu a požehnanie, ktoré skrze otca biskupa Mareka Forgáča aj dostali. „Chceme prinášať svetlo všade tam, kam prídeme,“ povedala otcovi biskupovi jedna z koledníčok a dodala: „a to nielen počas Vianoc, ale vždy.“

Otec biskup vo svojej homílii vyzdvihol to, že koledníci osobne navštívia stovky domácností. Hovoril, že v dnešnej dobe stále viac a viac potrebujeme stretnutie, skutočnú ľudskú blízkosť: „To je najkrajší vianočný pozdrav, aký môžeme urobiť. Keď sme blízko, keď sme s druhými.“ Slávenie sprevádzal spevom a hrou Mládežnícky zbor Krista Kráľa. Ďalší mladí z farnosti sa postarali o agapé pre hostí v miestnom Pastoračnom centre sv. Jána Pavla II. Koledníci mali možnosť sa občerstviť, porozprávať sa a vymeniť si svoje skúsenosti s ostatnými. Pokračovali tak v uskutočňovaní slov otca biskupa z úvodu svätej omše: „Chceme tu spolu vytvoriť jedno rodinné spoločenstvo, hoci sme z viacerých farností.“ Biskup sa taktiež na čas zastavil v centre, aby aj takto osobnejšie pozdravil koledníkov a ich animátorov.

_INO2404 Large
_INO2415 Large
_INO2435 Large
_INO2511 Large
_INO2580 Large
_INO2601 Large
_INO2660 Large
_INO2734 Large
_INO2741 Large
_INO2832 Large
_INO2876 Large
_INO2885 Large
DSC_0707 Large
DSC_0727 Large
previous arrow
next arrow
_INO2404 Large
_INO2415 Large
_INO2435 Large
_INO2511 Large
_INO2580 Large
_INO2601 Large
_INO2660 Large
_INO2734 Large
_INO2741 Large
_INO2832 Large
_INO2876 Large
_INO2885 Large
DSC_0707 Large
DSC_0727 Large
previous arrow
next arrow

Sečovce

Košický arcibiskup Bernard Bober vyslal koledníkov Dobrej noviny z južnej časti svojej arcidiecézy pri svätej omši v Sečovciach v okrese Trebišov. 30 koledníkom zo šiestich farností ocenil za to, že aj tento rok budú prinášať do rodín radosť, lásku a pokoj. Otec biskup si zaspomínal, že dnešné deti sú iné, ako za jeho detských čias. No vyzdvihol, že jedno sa predsa len nemení – osoba Ježiša Krista.

Secovce
Secovce
previous arrow
next arrow
Secovce
Secovce
previous arrow
next arrow

Trebišov

V Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove sa stretli koledníci Dobrej noviny Košickej eparchie. Liturgii predsedal a viac ako stovku koledníkov požehnal protosynkel archimandrita otec Jaroslav Lajčiak. Otec Jaroslav vo svojom príhovore vyzdvihol potrebu byť vďační aj v dnešej uponáhľanej dobe a pripomenul veľmi peknú modlitbu piatich prstov, ku ktorej povzbudzuje Svätý Otec František.

DSC_4652 Large
DSC_4634 Large
DSC_4541 Large
DSC_4560 Large
DSC_4670 Large
2023_KEP_4 Large
2023_KEP_3 Large
previous arrow
next arrow
DSC_4652 Large
DSC_4634 Large
DSC_4541 Large
DSC_4560 Large
DSC_4670 Large
2023_KEP_4 Large
2023_KEP_3 Large
previous arrow
next arrow

Prešov

V  nedeľu 10. decembra sa v  Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v  Prešove slávila svätá liturgia pre koledníkov Dobrej noviny Prešovskej archieparchie. Na liturgii sa zúčastnilo okolo 170 koledníkov z 9 farností. Hlavným celebrantom bol vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor archieparchie. Spolu s ním koncelebrovali svätú liturgiu viacerí kňazi eparchie. Vladyka Peter v homílii zdôraznil, že v rozdávaní radostnej zvesti ohlasujeme príchod Spasiteľa na túto zem. Povzbudil koledníkov, aby radosť z koledovania prenikla najprv ich srdcia a potom aj domovy, ktoré navštívia. Pripomenul tiež, že práve narodením malého Ježiša sa začal uskutočňovať jeho veľký spasiteľský plán.

Vysielaciu liturgiu piesňami a koledami doprevádzal zbor detí a mladých z  Čirča pod vedením Márie Šimovej. Koledníckym pásmom vinšov a  kolied sa predstavili koledníci z  farnosti Snakov. Súčasťou prípravy na koledovanie bol aj obetný dar, ktorým boli trvanlivé potraviny a drogéria pre rodiny v núdzi. Tie prevzala koordinátorka farských charít a  dobrovoľníctva Gréckokatolíckej charity Sandra Prošuchová. Súčasťou programu bol aj vstup Jozefa Magdu, projektového manažéra Dobrej noviny, ktorý slovom i obrazom ponúkol prítomným nahliadnuť do Južného Sudánu. Prítomní koledníci tak spoznali miesta aj ľudí, pre ktorých budú tento rok koledovať.

2023_PAE_3 Large
2023_PAE_4 Large
2023_PAE_5 Large
2023_PAE_1 Large
2023_PAE_6 Large
previous arrow
next arrow
2023_PAE_3 Large
2023_PAE_4 Large
2023_PAE_5 Large
2023_PAE_1 Large
2023_PAE_6 Large
previous arrow
next arrow

Gelnica

V nedeľu 11. decembra sa konala v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave za účasti biskupa Stanislava Stolárika, viacerých kňazov Rožňavskej diecézy, koledníkov a veriacich slávnostná svätá omša. Biskup v úvode kázne nadviazal na úryvok zo sv. evanjelia. V čase Adventu by sme sa mali usilovať pripraviť cestu Pánovi, vyrovnať mu chodníky, hrbole a jamy. Nie však doslovne, krompáčmi a motykami, ale v duchu pokánia by sme si mali vnútorne pripraviť cestu do vlastného srdca, aby doň mohol Ježiš „bezbariérovo“ vstúpiť.

Biskup prítomným veriacim prezradil, prečo sa vysielacia svätá omša konala práve v Gelnici a súbežne vo Fiľakove. V týchto dvoch farnostiach Rožňavskej diecézy totiž pôsobia bratia františkáni, ktorí si tento rok pripomínajú jubilejné 800. výročie od založenia tradície živých jasličiek. Svätý František z Asissi v roku 1223 v Grecciu prvýkrát spravil jasličky ako pripomienku toho, že Boh prišiel na svet. Z tohto dôvodu môžu veriaci, ktorí od 8. decembra 2023 do 2. februára 2024 navštívia kostol zverený františkánom kdekoľvek na svete, získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Biskup tiež deťom a veriacim priblížil ťažiskový projekt Dobrej noviny – Ekologické vzdelávacie a počítačové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku v Južnom Sudáne. Centrum poskytuje študentom odborné vzdelávanie v oblasti elektrických a solárnych technológií, ekologického vodného hospodárstva a počítačovej gramotnosti. V závere kázne odznela aj výzva na vyprosenie pokoja pre krajiny zmietané vojnou. Na konci svätej omše koledníci z Gelnice koledovali pred celým zhromaždením a biskup Stanislav im udelil svoje požehnanie.

Po svätej omši prebiehal v priestoroch neďalekej základnej školy sprievodný program, na ktorom sa zúčastnilo približne 50 detí a 30 dospelých. Pre deti pripravili farníci sladké občerstvenie s teplým čajom. Nasledovala interaktívna prezentácia o Keni, kde na projekte podporovanom Dobrou novinou pôsobil ako dobrovoľník Matúš Basanda. Potom si deti za doprovodu gitary zaspievali a zatancovali obľúbené eRkotance.

PXL_20231210_091501509 Large
PXL_20231210_083756465.NIGHT Large
PXL_20231210_091911074 Large
PXL_20231210_101607891 Large
PXL_20231210_103133041 Large
IMG_20231210_104536 Large
PXL_20231210_104044451 Large
PXL_20231210_111341519.MP Large
PXL_20231210_114945919 Large
PXL_20231210_122931893.MP Large
previous arrow
next arrow
PXL_20231210_091501509 Large
PXL_20231210_083756465.NIGHT Large
PXL_20231210_091911074 Large
PXL_20231210_101607891 Large
PXL_20231210_103133041 Large
IMG_20231210_104536 Large
PXL_20231210_104044451 Large
PXL_20231210_111341519.MP Large
PXL_20231210_114945919 Large
PXL_20231210_122931893.MP Large
previous arrow
next arrow

Fiľakovo

Generálny vikár Rožňavskej diecézy Mons. Polák celebroval vysielaciu svätú omšu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove. 56 koledníkov vo svojom príhovore prirovnal k Jánovi Krstiteľovi, pretože aj oni ohlasujú príchod Ježiša Krista, aj keď len úplne maličkého: „Musíme byť ohlasovateľmi radosti pre našich blízkych, a potom pôjde radosť a láska celým svetom. Ježiš je naším svetlom a svojou láskou zažína svetlo aj v nás. Každý jeden koledník je svetielkom a vďaka nám sa mladí v Afrike môžu vzdelávať.“

IMG_20231210_103539 Large
IMG_20231210_104050 Large
IMG_20231210_104105 Large
IMG_20231210_104655 Large
IMG_20231210_104852 Large
IMG_20231210_104929 Large
IMG_20231210_104934 Large
IMG_20231210_105957 Large
IMG_20231210_111452_1 Large
IMG_20231210_111619 Large
IMG_20231210_112251_1 Large
IMG_20231210_112416 Large
IMG_20231210_114412 Large
IMG_20231210_125321 Large
IMG_20231210_132116 Large
IMG_20231210_152747 Large
previous arrow
next arrow
IMG_20231210_103539 Large
IMG_20231210_104050 Large
IMG_20231210_104105 Large
IMG_20231210_104655 Large
IMG_20231210_104852 Large
IMG_20231210_104929 Large
IMG_20231210_104934 Large
IMG_20231210_105957 Large
IMG_20231210_111452_1 Large
IMG_20231210_111619 Large
IMG_20231210_112251_1 Large
IMG_20231210_112416 Large
IMG_20231210_114412 Large
IMG_20231210_125321 Large
IMG_20231210_132116 Large
IMG_20231210_152747 Large
previous arrow
next arrow

Tvrdošín

V sobotu 9. decembra 2023 sa na vysielacej svätej omši vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne stretlo 330 koledníkov a ich animátorov z 27 obcí Oravy a Liptova. Hlavným celebrantom bol spišský biskup František Trstenský. Vo svojej homílii koledníkom pripomenul, že sú súčasťou veľkého diela a aj napriek námahe, ťažkostiam a nepohodliu majú pamätať, že robia niečo významné, hoci častokrát v skrytosti. Všetkých prítomných, osobitne deti, otec biskup poprosil, aby si zachovali vďačnosť vo svojich srdciach. Vďačnosť aj za veci samozrejmé, ktoré nepovažujeme za niečo výnimočné. Do tretice biskup František koledníkom zdôraznil, aby nezabudli, aká je skutočná podstata Vianoc – narodenie Ježiša. A práve túto radostnú správu majú zvestovať všetkým.

Obetným darom od koledníkov boli zubné kefky, ktoré budú prostredníctvom OZ Misia mladých odovzdané charitným zariadeniam a rodinám v núdzi. So svojím koledníckym programom sa predstavila skupina z farnosti Sedliacka Dubová, konkrétne filiálky Horná Lehota. Po svätej omši sa všetci presunuli do Strednej priemyselnej školy, kde bol pre koledníkov pripravený program. Deti si mohli vybrať zo šiestich stanovíšť. Okrem tradičných, ako tvorivé, tanečné, hravé či hudobné, mali možnosť koledníci zažiť aj ekologické stanovište, na ktorom sa viac dozvedeli o solárnej energii, ktorá úzko súvisí s témou a ťažiskovým projektom tohto ročníka. O svoju skúsenosť z Kene sa na „africkom“ stanovišti podelil dobrovoľník Juraj Ledecký.

IMG_6016
IMG_5992
IMG_6034
IMG_6036
IMG_6041
IMG_8988
IMG_8991
IMG_8995
IMG_9014
IMG_9018
IMG_9027
IMG_9034
IMG_9037
previous arrow
next arrow
IMG_6016
IMG_5992
IMG_6034
IMG_6036
IMG_6041
IMG_8988
IMG_8991
IMG_8995
IMG_9014
IMG_9018
IMG_9027
IMG_9034
IMG_9037
previous arrow
next arrow

Kežmarok

V sobotu 9. decembra celebroval pomocný biskup Spišskej diecézy Ján Kuboš vysielaciu svätú omšu v Bazilike svätého Kríža v Kežmarku za účasti 261 koledníkov zo 14 farností. Deti mali počas svätej omše pripnutú hviezdu, ktorá je neodmysliteľným symbolom Dobrej noviny. S koledníckym programom vystúpili koledníci z Vlkoviec. Obetný dar v podobe 234 párov ponožiek poputuje do Centra pre deti a rodiny v Spišskej Novej Vsi. Pre všetkých prítomných bol pripravený obed a program na miestnej Hotelovej akadémii a po ňom kvíz, eRkotance, kolednícke stretko s africkou tematikou, tvorivé dielne a svedectvo dobrovoľníka Matúša Basandu, ktorý deťom porozprával o svojom pôsobení v Keni.

vysielacka_prve_fotky-6 Large
vysielacka_prve_fotky-8 Large
vysielacka_prve_fotky-11 Large
vysielacka_prve_fotky-18 Large
vysielacka_prve_fotky-19 Large
vysielacka_prve_fotky-20 Large
vysielacka_prve_fotky-21 Large
vysielacka_prve_fotky-35 Large
vysielacka_prve_fotky-38 Large
vysielacka_prve_fotky-42 Large
vysielacka_prve_fotky-51 Large
vysielacka_prve_fotky-57 Large
vysielacka_prve_fotky-58 Large
vysielacka_prve_fotky-64 Large
vysielacka_prve_fotky-65 Large
vysielacka_prve_fotky-75 Large
previous arrow
next arrow
vysielacka_prve_fotky-6 Large
vysielacka_prve_fotky-8 Large
vysielacka_prve_fotky-11 Large
vysielacka_prve_fotky-18 Large
vysielacka_prve_fotky-19 Large
vysielacka_prve_fotky-20 Large
vysielacka_prve_fotky-21 Large
vysielacka_prve_fotky-35 Large
vysielacka_prve_fotky-38 Large
vysielacka_prve_fotky-42 Large
vysielacka_prve_fotky-51 Large
vysielacka_prve_fotky-57 Large
vysielacka_prve_fotky-58 Large
vysielacka_prve_fotky-64 Large
vysielacka_prve_fotky-65 Large
vysielacka_prve_fotky-75 Large
previous arrow
next arrow

Nitra

Viac ako 520 malých aj veľkých z farností Nitrianskej diecézy v sprievode animátorov sa na druhú adventnú nedeľu zišlo na Nitrianskom hrade. Vysielaciu svätú omšu v Bazilike sv. Emeráma celebroval biskup Viliam Judák. Koledníci ako obetný dar prinášali školské pomôcky pre deti zo sociálne slabších rodín. Na záver slávnosti biskupovi zakoledovali. Po svätej omši deti čakalo malé občerstvenie a možnosť navštíviť areál hradu, Diecézne múzeum a priestory Kňazského seminára sv. Gorazda.

Vysielačka-1 Large
Vysielačka-2 Large
Vysielačka-6 Large
Vysielačka-8 Large
Vysielačka-10 Large
Vysielačka-17 Large
Vysielačka-19 Large
Vysielačka-20 Large
Vysielačka-21 Large
Vysielačka-22 Large
Vysielačka-25 Large
Vysielačka-26 Large
Vysielačka-27 Large
Vysielačka-34 Large
Vysielačka-39 Large
Vysielačka-41 Large
Vysielačka-42 Large
Vysielačka-46 Large
Vysielačka-55 Large
Vysielačka-57 Large
Vysielačka-58 Large
Vysielačka-59 Large
Vysielačka-60 Large
Vysielačka-61 Large
Vysielačka-62 Large
Vysielačka-64 Large
Vysielačka-65 Large
Vysielačka-66 Large
Vysielačka-72 Large
Vysielačka-75 Large
Vysielačka-81 Large
previous arrow
next arrow
Vysielačka-1 Large
Vysielačka-2 Large
Vysielačka-6 Large
Vysielačka-8 Large
Vysielačka-10 Large
Vysielačka-17 Large
Vysielačka-19 Large
Vysielačka-20 Large
Vysielačka-21 Large
Vysielačka-22 Large
Vysielačka-25 Large
Vysielačka-26 Large
Vysielačka-27 Large
Vysielačka-34 Large
Vysielačka-39 Large
Vysielačka-41 Large
Vysielačka-42 Large
Vysielačka-46 Large
Vysielačka-55 Large
Vysielačka-57 Large
Vysielačka-58 Large
Vysielačka-59 Large
Vysielačka-60 Large
Vysielačka-61 Large
Vysielačka-62 Large
Vysielačka-64 Large
Vysielačka-65 Large
Vysielačka-66 Large
Vysielačka-72 Large
Vysielačka-75 Large
Vysielačka-81 Large
previous arrow
next arrow

Rudinská

Záverečnú vysielaciu svätú omšu pre koledníkov Žilinskej diecézy celebroval diecézny biskup Tomáš Galis v sobotu 16. decembra v Kostole Panny Márie Fatimskej v Rudinskej. Na stretnutie prišlo 115 koledníkov z 10 farností. Otec biskup povzbudil prítomných k tomu, aby boli svetlom pre druhých a ukazovali na Krista, rovnako ako to robil Ján Krstiteľ. So svojím koledníckym programom vystúpila skupinka z Hornej Lehoty z farnosti Sedliacka Dubová. Po svätej omši nechýbalo malé občerstvenie, kvíz, súťaž a koncert obľúbenej hudobnej skupiny Dizraeli.

20231216_110716
20231216_113417
DSC_0088
DSC_0096
DSC_0102
DSC_0108
DSC_0141
DSC_0152
DSC_0206
DSC_0230
previous arrow
next arrow
20231216_110716
20231216_113417
DSC_0088
DSC_0096
DSC_0102
DSC_0108
DSC_0141
DSC_0152
DSC_0206
DSC_0230
previous arrow
next arrow

Aktualizované: 21. 12. 2023
Foto: Človek a viera / Zuzana Kostková (Bratislava), Peter Haľko (Prešov-Sekčov), Benjamín Vasiľ (Trebišov), Viktória Stehlíková (Rudinská) a Dobrá novina