Opäť koledujeme vo Vatikáne

Dobrá novina je kolednícka akcia s rozmerom solidarity pôsobiaca na Slovensku. Tradícia koledovania ale nie je cudzia ani iným štátom v Európe. Kolednícke organizácie z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska a Maďarska sa stretávajú raz do roka v Ríme, aby sprítomnili ľudovú tradíciu na novoročnej svätej omši so Svätým Otcom. Slovensko medzi nimi vďaka Dobrej novine nechýbalo ani tentokrát.

Na prelome rokov vycestovali reprezentovať Slovensko koledníci z Podkoníc: Terezka a Šimonko Kostúrovci, Anička a Jonáško Barlovci, doprevádzal ich Juraj Barla. Logistickú a duchovnú podporu tvorili otec Ján Viglaš, duchovný správca domu Xaver v Badíne a diakon Pavol Kordík. Dobrú novinu zastupovali projektové manažérky Darina Maňurová a Lucia Jantošovičová. 

Okrem účasti na novoročnej svätej omši koledníci tradične navštevujú aj Slovákov žijúcich v Ríme. Prvou zastávkou bolo koledovanie na Slovenskom veľvyslanectve pri Svätej stolici. 

V ten istý deň koledníci navštívili aj Slovenský historický ústav v Ríme. Ten bol oficiálne otvorený v októbri minulého roku a nachádza sa v bývalom byte už zosnulého kardinála Jozefa Tomku, ktorý slovenských koledníkov v minulosti vždy s radosťou privítal. Tu sa koledníci stretli aj s otcom Markom Durlákom z Dikastéria pre východné cirkvi. 

Novou skúsenosťou bola návšteva Kongregácie služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Je to rehoľa východného obradu, sestry sú prevažne z Ukrajiny, no nájdeme medzi nimi aj rodáčku z Prešova, sestru Petru Sičákovú. Počas koledovania v ich krásnej kaplnke sa koledníkom prihovorila aj matka predstavená, pôvodom z Poľska. 

Návšteva Švajčiarskej gardy je neodmysliteľnou súčasťou koledníckej cesty do Ríma. Je to príležitosť nielen spoznať to, ako Švajčiarska garda funguje, jej históriu a stretnúť týchto vojakov osobne, no najmä je to stretnutie všetkých prítomných koledníkov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Talianska. Každá skupinka má priestor na prezentáciu svojej tradície a programu, dokonca za prítomnosti hlavného veliteľa Švajčiarskej gardy. Tento rok boli koledníci pozvaní aj na spoločnú svätú omšu a večeru. 

Nedeľná svätá omša pre talianskych farníkov v Slovenskom pápežskom kolégiu svätého Cyrila a Metoda so slovenským koledníckym programom zožala obrovský úspech. Koledníci boli nadšení z krásnej mozaiky v kaplnke, zo srdečného prijatia a vynikajúceho slovenského obedu :).

Na Silvestra mali podkonickí koledníci možnosť trochu spoznať mesto Rím. Prechádzka ku Koloseu s historickým a zaujímavým výkladom od otca Jána bola príjemnou bodkou za starým rokom 2023 pre všetkých. 

Na Nový rok sa slovenskí koledníci spolu so svojimi európskymi kolegami zúčastnili na novoročnej svätej omši v Bazilike svätého Petra, ktorú celebroval pápež František. Obetné dary už tradične prinášajú traja zástupcovia z radov koledníkov. 

Táto svätá omša je obrovským zážitkom i povzbudením do nového roku pre prítomných koledníkov. Je to tiež príležitosť špeciálne myslieť na všetkých koledníkov Dobrej noviny, jej partnerov a podporovateľov. Čerešničkou je, že koledníci vždy dostanú miesta blízko Svätého Otca. 

Pobyt v Ríme uzatvára návšteva Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. Koledníci tento rok mali možnosť zakoledovať nielen do rádia, ale aj pracovníkom rádia, a to pri spoločnom talianskom novoročnom obede. Vo všeobecnosti mala najväčší úspech hra na fujare a piesne sprevádzané heligónkou. 

Novoročným darčekom vo Vatikánskom rozhlase bola prehliadka rôznych nahrávacích štúdií a možnosť ísť na strechu budovy rozhlasu. Odtiaľ sa koledníkom z Podkoníc naskytol výhľad na Anjelský hrad, rieku Tiber a celé Svätopeterské námestie aj s bazilikou. 

Koledovanie v Ríme je pre Dobrú novinu obrovským požehnaním. Vďaka pozvaniu nemeckých spolukoledníkov, môžu byť naši koledníci súčasťou medzinárodného spoločenstva a sláviť svätú omšu s pápežom. Majú možnosť roznášať radostnú zvesť aj za hranicami Slovenska a prinášať tradície ku Slovákom, ktorí momentálne na Slovensku nemôžu byť. Koledníci sa tak stali svetlom pre ľudí v Ríme. 

Veľká vďaka patrí tento rok koledníkom z Podkoníc z okolia Banskej Bystrice. Ich kolednícky program, no najmä ich radostný a ochotný duch, priniesol mnohé požehnania do Ríma i Vatikánu. 

Foto: Dobrá novina, Darina Maňurová, 2023 a 2024
Text: Lucia Jantošovičová
Aktualizované: 4. 1. 2024