Počas víkendu 11. a 12. decembra 2021 sa uskutočnili sväté omše spojené s vyslaním koledníkov Dobrej noviny. Aktuálne je do 27. ročníka prihlásených 452 farností.

Vysielacia svätá omša v Banskej Bystrici, 2021

Sobota 11. decembra 2021:

Banskobystrická diecéza

Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup celebroval v sobotu 11. decembra v Katedrále sv. Františka Xaverského svätú omšu spojenú s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny. Koledníkov vo svojom príhovore povzbudil, aby svojim radostným spevom a vinšami pritiahli mnohých ľudí k Božiemu Synovi. Stanú sa tak malými misionármi pod ochranou patrónov Dobrej noviny, troch svätých Františkov, sv. Františka Xaverského, sv. Františka Saleského a sv. Františka z Assisi. Liturgiu hudobne sprevádzal mládežnícky zbor z farnosti Banská Bystrica – Fončorda. (odkaz)

Nedeľa 12. decembra 2021:

Bratislavská arcidiecéza

Koledníkov na celom Slovensku požehnal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský počas svätej omše z kaplnky TV LUX. Vo svojom príhovore poďakoval koledníkom za ich službu a radosť, ktorú prinášajú do rodín po celom Slovensku. Na záver slávenia arcibiskupovi zaspievali a zavinšovali koledníci z farnosti Bratislava – Podunajské Biskupice. (odkaz)

Nitrianska diecéza

Biskup Mons. Viliam Judák vo svojom príhovore povzbudzuje kňazov, animátorov a deti, aby využili túto možnosť a zapojili sa. Ako sám hovorí, “Boh nepotrebuje len anjelov, ale aj nás ľudí dobrej vôle, aby sme zároveň preukázali pomoc tým, ktorí sú odkázaní na iných.”

Prešovská archieparchia

V nedeľu 12. decembra archijerejskou svätou liturgiou otvorili v Prešovskej archieparchii 27. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.

Vladyka Ján prítomných povzbudil do účasti v koledníckej akcii a zdôraznil dôležitosť konať dobro a vyhýbať sa zlu.

Rožňavská diecéza

Svätú omšu z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave celebroval rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý na diaľku požehnal koledníkov celej diecézy. Deti a mladých povzbudil k tomu, aby sa nenechali odradiť a dokázali tvorivo roznášať radostnú zvesť počas nadchádzajúcich sviatkov Narodenia Pána. (odkaz)

Spišská diecéza

Biskup Mons. Ján Kuboš zdraví koledníkov Dobrej noviny prostredníctvom krátkeho videa:

Trnavská arcidiecéza

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch celebroval svätú omšu vo Farnosti Svätého Ducha v Kátlovciach. Vo svojom príhovore si zaspomínal na tradíciu koledovania popod obloky. Povzbudil koledníkov, aby zotrvali v misijnej službe ohlasovania radostnej zvesti o narodení Spasiteľa. Vyjadril nádej, že takýmto spôsobom sa vianočné posolstvo dostane aj k pochybujúcim a neveriacim. Pripomenul koledníkom, že za vykoledované dary môže Dobrá novina podporiť aktivity pre chudobných na africkom kontinente ako aj slovenských misionárov a rehoľné sestry. Osobne o ovocí tejto služby svedčil aj biskup Adigratskej eparchie zo severu Etiópie Tesfaselassie Medhin Fessuh, ktorý na pozvanie Dobrej noviny navštívil Slovensko v roku 2017. (odkaz)

Vysielacia svätá omša v Považskej Bystrici – Podmaníne, 2021

Žilinská diecéza

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis hovoril vo Farnosti sv. rodiny o radosti, zdôraznil, aby sme mali radosť z Pána Ježiša: „Keď niekoho poznáme, tak sa na neho, na stretnutie s ním tešíme. My Pána Ježiša poznáme, máme ho radi, preto sa chceme podeliť o túto radosť. Ideme koledovať, aby sme prinášali radosť z Pána Ježiša ostatným, či už ľudom, ktorých stretneme počas koledovania, ale aj tým v Ugande, pre ktorých robíme zbierku,“ biskup vyzval prítomných koledníkov, aby s radosťou a z lásky k Ježišovi konali všetko, čo je pred Vianocami potrebné: „Keď doma upratuješ, nerob to preto že ti to kážu rodičia, ale s radosťou pre Ježiša, z lásky k nemu.“