Koledníci z Podkriváňa počas natáčania v TV LUX.

Koledovanie chceme priniesť do slovenských rodín aj počas plošného zákazu vychádzania. Preto sme v spolupráci s TV Lux a Rádiom Lumen pre vás pripravili prekvapenia v podobe koledníckych programov, na ktoré sa môžete tešiť počas vianočných sviatkov.

V reprízach si budete môcť pozrieť aj dokumentárny film Dobrá novina, šťastná hodina či záznam z historicky prvého Trojkráľového sprievodu v uliciach Bratislavy.  

Dátum Čas Program Médium
24.12.2020 13:04 Hosť Andrey Poláčkovej - relácia. Jedným z hostí aj riaditeľ Dobrej noviny, Daniel Fiala. Rádio Slovensko
25.12.2020 17:00 Nesiem vám noviny - pásmo koledníkov z Detvianskej Huty, Látok, Nitrice a Liptovských Sliačov (záznam) Rádio Lumen
26.12.2020 15:40 Koledníci Dobrej noviny (pásmo koledníkov z Podkriváňa) TV Lux
26.12.2020 17:09 Cestovateľské kino (Uganda – krajina, kde pomáha aj slovenská Dobrá novina) Rádio Slovensko
27.12.2020 13:00 Koledníci Dobrej noviny (pásmo koledníkov z Podkriváňa) TV Lux
28.12.2020 10:10 Koledníci Dobrej noviny (pásmo koledníkov z Podkriváňa) TV Lux
28.12.2020 16:30 Dobrá novina, šťastná hodina (dokumentárny film) TV Lux
29.12.2020 9:30 Dobrá novina, šťastná hodina (dokumentárny film) TV Lux
31.12.2020 22:55 Dobrá novina, šťastná hodina (dokumentárny film) TV Lux
1.1.2021 14:00 Dobrá novina, šťastná hodina (dokumentárny film) TV Lux
3.1.2021 1:05 Dobrá novina, šťastná hodina (dokumentárny film) TV Lux
4.1.2021 11:25 Trojkráľový sprievod (Záznam zo sprievodu v uliciach Bratislavy) TV Lux
5.1.2021 1:45 Trojkráľový sprievod (Záznam zo sprievodu v uliciach Bratislavy) TV Lux
6.1.2021 9:40 Koledníci Dobrej noviny (pásmo koledníkov z Podkriváňa) TV Lux
6.1.2021 14:00 Nesiem vám noviny - pásmo koledníkov z Detvianskej Huty, Látok, Nitrice a Liptovských Sliačov (záznam) Rádio Lumen
6.1.2021 17:30 Trojkráľový sprievod (Záznam zo sprievodu v uliciach Bratislavy) TV Lux
7.1.2021 21:05 Trojkráľový sprievod (Záznam zo sprievodu v uliciach Bratislavy) TV Lux
9.1.2021 10:20 Trojkráľový sprievod (Záznam zo sprievodu v uliciach Bratislavy) TV Lux
V relácii Doma je doma. Zľava: Daniel Fiala (riaditeľ Dobrej noviny), Jana Trávničková (moderátorka), Miroslava Selecká (koordinátorka), Jozef Magda (projektový manažér).

O Dobrej novine sme sa rozprávali vo viacerých reláciách. Môžete si pozrieť a vypočuť záznamy vysielacích svätých omší.

13.12.2020 – Sv. omša s vyslaním koledníkov, TV LUX, celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
12.12.2020 – Sv. omša s vyslaním koledníkov, Rádio Lumen, celebroval diecézny administrátor Spišskej diecézy, Mons. Ján Kuboš.
12.12.2020 – Od ucha k duchu, otec Pavol Jurčaga a riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala a projektový manžér Jozef Magda, Rádio Lumen.
7.12.2020 – Doma je doma, s tímom Dobrej noviny v zložení Miroslava Selecká, Daniel Fiala a Jozef Magda, TV LUX. 
27.11.2020 – Moja misia magazín,  otec Marek Vaňuš SVD a riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala, TV LUX.

Aktualizované: 22. 12. 2020