Zápisnica z koledovania

Po vyplnení elektronickej zápisnice z koledovania obdržíte jej zhrnutie emailom. Prosíme Vás, aby ste toto zhrnutie podpísali spolu s druhou dospelou osobou, ktorá bola prítomná pri otvorení a sčítaní pokladničiek. To nám, prosím, oskenujte alebo odfoťte a zašlite emailom na dn@erko.sk. Ak uprednostňujete papierovú formu zápisnice, je Vám k dispozícii na stiahnutie (PDF) ako aj vyplnený vzor (PDF).

Zápisnica z koledovania

"*" indicates required fields

Hidden

Zhodnotenie vášho koledovania

Fotky a ďalšie svedectvá z koledovania zasielajte na dn@erko.sk. Ich zaslaním súhlasíte s ich bezodplatným použitím v printových a elektronických materiáloch eRka.

Zápisnica o otvorení pokladničiek

Stacionárne pokladničky (cez znamienko + môžete pridať ďalšie riadky)
Dátum
Číslo pokladničky
Suma v EUR
 
Prenosné pokladničky (cez znamienko + môžete pridať ďalšie riadky)
Dátum
Číslo pokladničky
Suma v EUR
 
MM slash DD slash YYYY

Osoby prítomné pri otváraní pokladničiek

Zodpovedná osoba*
Meno druhej dospelej osoby*

Po vyplnení elektronickej zápisnice z koledovania obdržíte jej zhrnutie emailom. Prosíme Vás, aby ste toto zhrnutie podpísali spolu s druhou dospelou osobou, ktorá bola prítomná pri otvorení a sčítaní pokladničiek. To nám, prosím, oskenujte alebo odfoťte a zašlite emailom na dn@erko.sk.