20. apríl 2016
Nkokonjeru, Tomas Horvath 2016 (20)

Centrum pre deti s postihnutím v Nkokonjeru

Malé sestry sv. Františka sa už takmer 90 rokov starajú o deti s postihnutím a opustených seniorov.
20. apríl 2016
DSC_0538

HIV klinika sv. Jána Pavla II. v Buikwe

Detská HIV / AIDS klinika ponúka oveľa viac, ako len samotné lieky.
20. apríl 2016
DSC_0607

Podpora sirôt a zraniteľných detí v Kyabakadde a Nakanyonyi

V Kyabakadde a Nakanyonyi už nechcú byť závislí od podpory zvonku. Preto sa rozhodli zarobiť na školné pre svoje deti inak.
21. november 2014
Mbale - Tomas Horvath, 2016 (21)

Život meniace operácie detí v Mbale

V Mbale sa nachádza polovica ugandských chirurgov, ktorí sú schopní úspešne operovať dieťa trpiace hydrocefalom. Boj s miestnymi zvyklosťami a tradíciami je však veľmi náročný.