Prehľad materiálov do farnosti

Koledník

Hravá pomôcka pre deti na pripomenutie termínov počas prípravy koledovania a oboznámenie s témou ročníka.

Ukážka

Nálepka na pokladničku

Nevyhnutná súčasť každej pokladničky, prenosnej i stacionárnej, ktorú ešte treba vyplniť. Objednajte podľa počtu koledníckych skupiniek.

Ukážka

Nálepka na označenie sprevádzajúcej osoby

Každá sprevádzajúca osoba by mala byť označená touto nálepkou počas koledovania. Objednajte podľa počtu sprevádzajúcich osôb.

Ukážka

Plagát

Dostupný vo formáte A3 a A4. Môžete ho vyvesiť na nástenke a dopísať informáciu, kedy sa u vás bude koledovať; jeho zadná strana slúži na poďakovanie farníkom po ukončení koledovania. Objednajte podľa počtu kostolov či násteniek.

Ukážka

Leták

Rozdajte ho v navštívených rodinách. Dá sa využiť ako informácia pri pokladničke v kostole. Tento rok neobsahuje šek. Dostupný aj v maďarčine. Objednávajte podľa počtu rodín, rátajte aj s dostatočnou rezervou.

Ukážka

Metodické materiály

Inšpiratívne námety pre kolednícke stretká, nájdete v nich aj kolednícke programy pre deti. Objednajte do každej koledníckej skupinky.

Ukážka

Dobré noviny Dobrej noviny

Rozdajte ich v rodinách, príp. nechajte pri pokladničke v kostole. Nájdete v nich zaujímavé články o projektoch a aktivitách Dobrej noviny. Objednávajte podľa počtu rodín, rátajte aj s dostatočnou rezervou.

Ukážka

Príručka pre zodpovedné osoby

Obsahuje všetky dôležité informácie o Dobrej novine a je vhodná pre nové zodpovedné a sprevádzajúce osoby. Dostupná je aj vo formáte PDF.

Ukážka

Adventný kalendár

Pomôcka na adventnú prípravu detí, vhodný pre stretká i rodiny. Objednajte podľa počtu koledníkov, prípadne do celej farnosti.

Ukážka 1 Ukážka 2

Pobožnosť Kto dá prístreši Svätej rodine?

Predvianočný deviatnik pre rodiny. Objednajte podľa počtu koledníkov, prípadne do celej farnosti.

Ukážka 1 Ukážka 2

Darček

Malé poďakovanie za nezištnú službu. Posielame podľa počtu koledníkov a sprevádzajúcich osôb.

Ukážka