Modlitbou

Naše úsilie sa nezaobíde bez duchovnej podpory a vašich modlitieb. Spojme sa v modlitbe za eRko, za koledníkov ako aj za navštívené rodiny a našich partnerov v Afrike.

Vašou aktívnou účasťou

Pomôžte nám zorganizovať koledovania vo vašej farnosti alebo povzbuďte k tomu okolité farnosti. Radi vám s tým pomôžeme a poradíme. Prvým krokom je vyplnenie prihlášky. Ak sa u vás už koleduje, prijmite aj vo vašej rodine koledníkov Dobrej noviny. Povzbuďte aj svoje deti, aby sa zapojili svojím spevom a vinšami k ohlasovaniu radostnej zvesti.

Koledníci z Lokce, 2020.

Finančným darom

1. Jednorazovým alebo pravidelným darom na účet Dobrej noviny SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte, prosím, svoj email alebo korešpondenčnú adresu).

2. Online darom cez bezpečný formulár.

3. Cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu.

4. Poštovou poukažkou na najbližšej pošte (vzor na stiahnutie).

Vzor postova poukazka