Kamerun

Voda, hlavný zdroj života v Afrike – vybudovanie studne v Nkoulou
Bilingválnu základnú školu Matky Alfonzy Márie s materskou školou v Nkoulou navštevuje 304 predškolákov a 620 žiakov. Obe školy potrebujú vodu pre deti na pitie, na každodenné umývanie tried, pre toalety a v škôlke aj na umývanie detí. Dobrá novina podporí vo výške 9 200 EUR vyvŕtanie a vybudovanie novej krytej studne. Zabezpečí sa tým pitná voda dobrej kvality pre deti v škole a škôlke a zároveň sa odstránil nedostatok vody v kláštore, nemocnici a pre potreby chudobných rodín, z ktorých studne doposiaľ obe školy čerpali vodu. V komunite Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Kamerune pôsobí slovenská misionárka Sr. Stellamaris Tóthova SDR.