Kamerun

Voda, hlavný zdroj života v Afrike – vybudovanie studne v Nkoulou
Bilingválnu základnú školu Matky Alfonzy Márie s materskou školou v Nkoulou navštevuje 304 predškolákov a 620 žiakov. Obe školy potrebujú vodu pre deti na pitie, na každodenné umývanie tried, pre toalety a v škôlke aj na umývanie detí. Dobrá novina podporila vyvŕtanie a vybudovanie novej krytej studne sumou 9 200 EUR. Zabezpečila sa tým pitná voda dobrej kvality pre deti v škole a škôlke a zároveň sa odstránil nedostatok vody v kláštore, nemocnici a pre potreby chudobných rodín, z ktorých studne doposiaľ obe školy čerpali vodu. Studňu slávnostne otvorili začiatkom februára 2021 pri príležitosti osláv 10. výročia školy. V komunite Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Kamerune pôsobí slovenská misionárka Sr. Stellamaris Tóthová SDR.  

Už viac ako 25 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ