Kamerun

Obnova základnej školy v Takui
Kongregáciu otcov rogacionistov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (RCI) sme v roku 2017 podporili pri obnove rozpadávajúcej sa základnej školy v Takui. Spoluprácu sme museli pred ukončením pozastaviť, keďže v krajine, najmä v jej anglických regiónoch, vypukli občianske nepokoje. Tie viedli až k zatvoreniu škôl kvôli bezpečnosti. Zostávajúca podpora 5 000 EUR bude použitá po upokojení situácie na dokončenie areálu obnovenej školy.