Vypočujme si krátky príhovor sestry Medhin Tesfay, rozvojovej koordinátorky rehole sestier Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, tzv. Vincentiek.