Dobrovoľníci pre Afriku

V rámci programu Dobrovoľníci pre Afriku sme od roku 2002 vyslali 66 dobrovoľníkov do Kene, Ugandy, Etiópie či Južnej Afriky.


Cieľ programu

Zapojiť mladých ľudí do života rozvojového programu Dobrej noviny, prehĺbiť spoluprácu, dialóg a vzťah s partnermi a šírenie kultúry solidarity.


Prínosy dobrovoľníctva

- Osobný rozvoj
- Jedinečná interkultúrna skúsenosť
- Odbúrava predsudky a stereotypy
- Posilňuje vnímanie globálnej prepojenosti sveta
- Buduje vzťahy založené na tolerancii, rešpekte a úcte
- Posilňuje ľudskú solidaritu a otvorenosť voči inej kultúre
- Prispieva k budovaniu kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce a globálneho rozvojového vzdelávania
- Zvyšuje povedomie a informovanosť o živote a potrebách v menej rozvinutých krajinách sveta
- Buduje myšlienky solidarity


Pracovná náplň dobrovoľníka

Dobrovoľníci pracujú v projektoch podporovaných Dobrou novinou, kde sa zväčša zapájajú do práce s deťmi, príprave voľnočasových aktivít či doučovania. Podľa aktuálnej potreby a individuálnych talentov a zručností je vítaná pomoc s prácou s počítačmi, sociálnym výskumom, fyzioterapiou, prípravou PR materiálov či administratívou. Konkrétna pracovná náplň každého dobrovoľníka je teda výsledkom vzájomnej dohody.


Požiadavky na uchádzača

- Vek 18 - 30 rokov
- Schopnosť plynulo komunikovať v anglickom jazyku
- Ochota cestovať a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými
- Schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam
- Záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
- Osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
- Výhodou je skúsenosť práce s deťmi a mladými či aktivita v Dobrej novine
- Ďalšie v závislosti od potrieb konkrétneho projektu


Výberový proces, príprava a ponávratové aktivity

- Výber prebieha formou osobných pohovorov, v prípade väčšieho počtu záujemcov formou víkendového stretnutia.
Príprava – pozostáva z dvoch víkendových stretnutí, kde dobrovoľníci dostanú všetky potrebné praktické informácie o krajine a projekte, v ktorom budú pôsobiť (očkovania, poistenia, bezpečnosť a i.)
- Trvanie pobytu – 3 – 12 mesiacov
- Ponávratové aktivity – po návrate absolvujú dobrovoľníci víkendové hodnotiace stretnutie, kde zhodnotia svoje pôsobenie v projekte. Po návrate sa dobrovoľníci zapájajú do programov eRka a Dobrej noviny.


Financovanie programu

Náklady spojené s vysielaním dobrovoľníkov sú hradené z programu Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Dobrovoľnícky program teda nie je hradený z prostriedkov Dobrej noviny.

Spoluúčasť dobrovoľníka predstavuje 250 eur, avšak finančná situácia dobrovoľníka nie je prekážkou jeho účasti.


Kontakt 

Jozef Magda, dobrovolnici@erko.sk , 0908 183 410

Zanechajte nám na seba kontakt a my Vás budeme kontaktovať pri zverejnení možnosti prihlásiť sa do programu. Stačí vyplniť 3 údaje vo formulári.

Nepremeškajte príležitosť a zapíšte sa do našej databázy

Prečítajte si svedectvá dobrovoľníkov

Share55
Tweet
+1
Share