Dobrovoľníctvo v Afrike

 

Od roku 2002 sme v rámci programu Dobrovoľníci pre Afriku vyslali 66 dobrovoľníkov do Kene, Ugandy, Etiópie a Južnej Afriky.

 

Cieľ programu

Zapojiť mladých ľudí do života rozvojového programu Dobrej noviny, prehĺbiť spoluprácu, dialóg a vzťah s partnermi a šírenie kultúry solidarity.

 

Prínosy dobrovoľníctva

– Osobný rozvoj
– Jedinečná interkultúrna skúsenosť
– Odbúrava predsudky a stereotypy
– Posilňuje vnímanie globálnej prepojenosti sveta
– Buduje vzťahy založené na tolerancii, rešpekte a úcte
– Posilňuje ľudskú solidaritu a otvorenosť voči inej kultúre
– Prispieva k budovaniu kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce a globálneho rozvojového vzdelávania
– Zvyšuje povedomie a informovanosť o živote a potrebách v menej rozvinutých krajinách sveta
– Buduje myšlienky solidarity

 

SVEDECTVÁ BÝVALÝCH DOBROVOĽNÍKOV

 

Požiadavky na uchádzača

– Vek 18 – 30 rokov
– Schopnosť plynulo komunikovať v anglickom jazyku
– Ochota cestovať a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými
– Schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam
– Záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
– Osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
– Výhodou je skúsenosť práce s deťmi a mladými či aktivita v Dobrej novine
– Ďalšie v závislosti od potrieb konkrétneho projektu

 

Umiestnenie dobrovoľníkov v roku 2018

Ponúkané projekty a pracovná náplň prosím sú orientačné, konkrétna pracovná náplň bude závisieť od aktuálnej potreby v projekte a zručností a schopností samotného dobrovoľníka.

 

UMIESTNENIE DOBROVOĽNÍKOV

 

Výberový proces

15. január 2018 – uzávierka prihlasovania
– 2. február 2018 – do tohto termínu budeme kontaktovať užší výber uchádzačov, ktorých si pozveme na vzdelávaco-výberový víkend (VVV)
– 23. – 25. február 2018 – počas VVV sa uchádzači dozvedia viac o dobrovoľníckom programe, o ponúkaných projektoch, o krajine, o náplni ich dobrovoľníckej práce. Súčasťou víkendu budú aj osobné pohovory s jednotlivými uchádzačmi.

 

Príprava na dobrovoľnícky pobyt

– pozostáva z 2 prípravných víkendových stretnutí (piatok až nedeľa), kde dobrovoľníci dostanú všetky potrebné praktické informácie o krajine a projekte, v ktorom budú pôsobiť (očkovania, poistenia, bezpečnosť a i.).
– orientačné termíny prípravných víkendov – apríl a máj 2018
– v závislosti od požiadaviek agentúry, ktorá dobrovoľnícky pobyt financuje je potrebné rátať s možným dodatočným jednodňovým školením.

 

Trvanie pobytu

3 až 12 mesiacov, v závislosti od potrieb projektu a možností samotného uchádzača

 

Ponávratové aktivity

– dobrovoľníci absolvujú víkendové hodnotiace stretnutie, kde zhodnotia svoje pôsobenie v projekte.
– po návrate sa dobrovoľníci zapájajú do vzdelávacích aktivít eRka a Dobrej noviny po celom Slovensku

 

Financovanie programu

– Náklady spojené s vysielaním dobrovoľníkov sú hradené z programu Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.
– Dobrovoľnícky program teda nie je hradený z prostriedkov Dobrej noviny.
– Spoluúčasť dobrovoľníka predstavuje 250 eur, avšak finančná situácia dobrovoľníka nie je prekážkou jeho účasti.

 

Potrebujete poradiť? Napíšte alebo zavolajte.

Jozef Magda (dobrovolnici@erko.sk, 0908 183 410)

 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ DO DATABÁZY ZÁUJEMCOV