Dobrovoľníci pre Afriku

Od roku 2002 sme vyslali 71 dobrovoľníkov do Kene, Ugandy, Etiópie a Južnej Afriky.


Cieľ programu

Zapojiť mladých ľudí do života rozvojového programu Dobrej noviny, prehĺbiť spoluprácu, dialóg a vzťah s partnermi a šírenie kultúry solidarity.


Prínosy dobrovoľníctva

- Osobný rozvoj
- Jedinečná interkultúrna skúsenosť
- Odbúrava predsudky a stereotypy
- Posilňuje vnímanie globálnej prepojenosti sveta
- Buduje vzťahy založené na tolerancii, rešpekte a úcte
- Posilňuje ľudskú solidaritu a otvorenosť voči inej kultúre
- Prispieva k budovaniu kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce a globálneho rozvojového vzdelávania
- Zvyšuje povedomie a informovanosť o živote a potrebách v menej rozvinutých krajinách sveta
- Buduje myšlienky solidarity


SVEDECTVÁ BÝVALÝCH DOBROVOĽNÍKOV


Požiadavky na uchádzača

- Vek min. 18 rokov
- Schopnosť plynulo komunikovať v anglickom jazyku
- Ochota cestovať a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými
- Schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam
- Záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
- Osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
- Výhodou je skúsenosť práce s deťmi a mladými či aktivita v Dobrej novine
- Ďalšie v závislosti od potrieb konkrétneho projektu


Trvanie pobytu

- 3 až 12 mesiacov, v závislosti od potrieb projektu a možností samotného uchádzača


Ponávratové aktivity

- Dobrovoľníci absolvujú víkendové hodnotiace stretnutie, kde zhodnotia svoje pôsobenie v projekte.
- Po návrate sa dobrovoľníci zapájajú do vzdelávacích aktivít eRka a Dobrej noviny po celom Slovensku. Zároveň povzbudzujeme dobrovoľníkov, aby sami aktívne hľadali možnosti, kde by sa mohli o svoje zážitky podeliť s verejnosťou.


Financovanie programu

- Náklady spojené s vysielaním dobrovoľníkov sú hradené z programu Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid a iných externých grantov.
- Dobrovoľnícky program nie je hradený z verejnej zbierky Dobrá novina.
- Finančný príspevok dobrovoľníka na pobyt predstavuje 300 eur, avšak finančná situácia dobrovoľníka nie je prekážkou jeho účasti.


Chceli by ste vycestovať v roku 2020?

- Nepremeškajte príležitosť a zapíšte sa do databázy záujemcov o dobrovoľníctvo v Afrike. Keď to bude aktuálne, radi sa vám ozveme.


CHCEM SA ZAPÍSAŤ DO DATABÁZA ZÁUJEMCOV


Potrebujete poradiť? Napíšte alebo zavolajte.

Jozef Magda (dobrovolnici@erko.sk, 0908 183 410)