Dokumentárny film Dobrá novina, šťastná hodina vznikol pri príležitosti 25. výročia Dobrej noviny ako poďakovanie všetkým koledníkom a podporovateľom koledníckej akcie.