Nevyhnutná údržba nemocnice v náročných podmienkach Južného Sudánu.

Krajina: Južný Sudán
Partnerská organizácia:  Arkangelo Ali Association (AAA) (FB, web)a Beschaffungsbetrieb der MIVA (BBM)
Podpora v rokoch 2016 – 2018: 55 000 EUR

Kapacita nemocnice sa za posledných 10 rokov zdvojnásobila, v súčasnosti má nemocnica v Marial Lou kapacitu 95 postelí a nájdete tu nutričný program, gynekológiu, pohotovostnú chirurgiu, pediatriu či laboratórium.

V nemocnici je každoročne ošetrených vyše 16-tisíc pacientov a hospitalizovaných okolo 3-tisíc.  V rámci podpory bude zabezpečená pravidelná údržba budov a inštalovaných technológií v tomto polopúštnom kraji.

Pôrodnícke oddelenie

Pôrodnícke oddelenie

Oddelenie pre matky

Oddelenie pre matky

Foto: archív DN, 2016