Nemocnica na pomedzí dvoch znepriatelených klanov, v ťažko prístupnom teréne a s narastajúcim počtom pacientov. Odkiaľ zobrať lacné a kvalitné lieky?

Krajina: Južný Sudán
Partnerské organizácie: Diecéza Rumbek (DoR) a Arkangelo Ali Association (AAA) (FB, web)
Podpora v roku 2018: 22 000 EUR

Dobrá novina podporuje zabezpečenie liekov a zdravotníckeho materiálu pre nemocnicu v Mapuordite každoročne od roku 2002. Podporila aj stavbu budovy pre chirurgické operácie, stavbu budov Strednej zdravotníckej školy v Mapuordite, stavbu sterilizačnej budovy, röntgenového oddelenia a prestavbu izolačného oddelenia.

Nemocnica sa nachádza v malom meste Mapuordit, ktoré je vzdialené asi 75 km juhozápadne od mesta Rumbek a pokrýva spádovú oblasť 64 tisíc obyvateľov.

V roku 2017 hospitalizovali  takmer 4 tisíc pacientov a ambulantne ošetrili vyše 30 tisíc pacientov.

Dr. Rosario počas rannej vizity

Dr. Rosario počas rannej vizity

Dr. Rosario vysvetľuje potrebu rekonštrukcie budovy

Foto: Archív Dr. Rosaria Ianettiho