Aktualizované: 22. júna 2017

Predstavitelia OSN a juhosudánskej vlády v stredu 21. júna 2017 zrušili stav hladomoru. Ten platil v dvoch okresoch federatívneho štátu Unity od 20. februára 2017. Južný Sudán však aj naďalej zostáva krajinou východnej Afriky, ktorú sužuje potravinová kríza.


Pápež pre Južný Sudán

Toho istého dňa, 21. júna, na tlačovej konferencii predstavil kardinál Peter Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, novú iniciatívu Svätého Otca s názvom „Pápež pre Južný Sudán“, v rámci ktorej prispeje Svätá stolica sumou 500-tisíc dolárov na aktivity v oblastiach zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a poľnohospodárstva v krajine.

Z uvedenej čiastky podporí dikastérium dve nemocnice bratov Komboniánov vo Wau a Nzare, študentom a budúcim učiteľom poskytnutne dvojročné štipendiá na vzdelávacom inštitúte v meste Yambio a v diecézach Yei, Tombura-Yambio a Torit podporia poľnohospodárske aktivity Caritas Internationalis.

Zdroj: CANAA

 

Spolupráca Dobrej noviny v Južnom Sudáne

Dobrá novina aj napriek náročným podmienkam naďalej pôsobí v krajine, v ktorej okrem spomínanej potravinovej  pomoci podporuje tri projekty: nemocnicu v Mapourdite pri zásobovaní liekmi, nemocnicu v Marial Lou pri výstavbe nových oddelení pre pacientov a Tréningové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku.

Odpoveďou na aktuálnu situáciu je príspevok vo výške 40 000 EUR na kúpu a distribúciu potravinových balíčkov pre 1 810 domácností v 10 farnostiach Diecézy Rumbek, ktorú schválila Komisia Dobrej noviny 10. júna 2017. 


Aktuálna situácia

Krajina oslávi 9. júla 2017 šesť rokov svojej samostatnosti, ktorej predchádzala vyše 50-ročná občianska vojna. Žiaľ, ani samostatnosť nepriniesla krajine a jej obyvateľom pokoj, v decembri 2013 v krajine prepukli mocenské boje medzi prezidentom Salvom Kiirom a vtedajším viceprezidentom Riekom Macharom a ich prívržencami. Neustále sa zhoršujúcu situáciu neupokojila ani mierová dohoda z augusta 2015.

Počas pretrvávajúcich nepokojov sa stalo poľnohospodárstvo nebezpečnou aktivitou a obyvatelia boli nútení opustiť svoje domovy a polia. V čase pretrvávajúceho sucha a nepravidelných dažďov sa tak veľká časť obyvateľstva stáva závislou od potravinovej pomoci.

 

Vážnosť aktuálnej situácie v Južnom Sudáne podčiarkujú alarmujúce štatistiky agentúry OCHA:

- z 12,5-miliónovej populácie trpí nedostatkom potravín až 4,9 milióna, z toho 1 milión detí je podvyživených, 250-tisíc akútne

- 1,9 milióna obyvateľov bolo nútených opustiť svoje domovy v rámci krajiny, ďalších 1,74 milióna Južný Sudán už opustilo a zdržiavajú sa predovšetkým v susediacich štátoch, v Ugande, Etiópii a Sudáne

IPC, máj 2017

IPC , máj 2017

Zdroj: Relief Web