Hydrocefalus predstavuje obrovský problém medzi deťmi v rozvojových krajinách. V samotnej Ugande zaznamenajú viac ako 2 500 nových prípadov ročne.

Krajina: Uganda 
Partnerská organizácia:
Detská nemocnica CURE v Ugande (FB, web)
Podpora v roku 2018: 32 800 EUR

Detská nemocnica CURE v Ugande patrí do siete medzinárodnej organizácie CURE International. Ako jediná nemocnica v subsaharskej Afrike sa od roku 2000 špecializuje na neurochirurgické potreby detí s dôrazom na hydrocefalus (vodnateľnosť mozgu), poruchy nervového systému, zadný rázštep stavca, epilepsiu a mozgové nádory.

V nemocnici uplatňujú nový postup liečenia hydrocefalu tzv. endoskopickou ventrikulostomiou. Použitím endoskopu vytvoria prirodzené odvodňovanie nadbytočnej mozgovo-miešnej tekutiny, ktorá spôsobuje hydrocefalus. Táto metóda je menej invazívna ako tradičné riešenie lebečným drenážnym systémom, tzv. shuntom – systémom odčerpávania mozgovo-miešneho moku do srdca alebo do pobrušnicovej dutiny. Zároveň je liečenie menej nákladné a spojené s menším rizikom infekčných komplikácií.

Dobrá novina spolupracuje s Detskou nemocnicou CURE Uganda nepretržite od roku 2006, kedy začala podporovať operácie deti s hydrocefalom.

V rokoch 2016 – 2019 Dobrá novina podporí vyše 300 operácií detí.

Chirurg nám počas operácie priebežne popisuje stav malého pacienta.

Chirurg nám počas operácie priebežne popisuje stav malého pacienta.

Výsledky CT naznačujú vážne poškodenie mozgu.

Výsledky CT naznačujú vážne poškodenie mozgu.

Foto: Tomáš Horváth, 2016