Školu Sv. Františka a prácu sestier s deťmi s poruchami sluchu podporujú koledníci Dobrej noviny už od roku 2010. Škola začínala so 14 deťmi a dnes má takmer 100 žiakov a otvorené všetky triedy základnej školy. Tento rok prvá skupina študentov ukončí základné vzdelanie.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Rehoľa malých sestier sv. Františka (LSOFS)
Podpora v rokoch 2016 – 2018: 105 000 EUR

Rehoľa malých sestier Sv. Františka ma v Keni dlhú históriu práce s ľuďmi s postihnutím. V roku 1985 založili malý domov pre deti s duševným postihnutím vo farnosti Kisoko v diecéze Bungoma. V roku 2007 otvorili Odborné školiace centrum sv. Alžbety, aby mladí ľudia s fyzickým postihnutím získali zručnosti v krajčírstve a kuchárskom umení, čím by sa stali samostatnými a mali šancu nájsť si prácu. Kongregácia deväť rokov (2001 – 2009) manažovala aj Diecézny program pre ľudí s postihnutím v Kitale.

Vidiac potreby detí s postihnutím a najmä detí s poruchami sluchu v diecéze Kitale otvorili sestry Školu sv. Františka pre deti s postihnutím sluchu v Chesare v roku 2010.

Okrem vzdelávania detí postihnutím sluchu sa projekt venuje aj sociálnej práci s nimi a ich rodinami. Projekt zlepšuje prístup detí k zdravotníckym službám ale aj ich komunikáciu s rodičmi a súrodencami. Tri krát do roka (počas školských prázdnin) organizuje škola kurzy posunkovej reči pre rodinných príslušníkov detí s poruchami sluchu.

V rámci týždenného kurzu je aj blok zameraný na ekonomické posilnenie rodín, aby sa o svoje deti vedeli lepšie postarať a prispievať na ich vzdelávanie.

Škola má aj vlastnú farmu, ktorej produkcia výrazne znižuje náklady na stravu v celej inštitúcii. Deti sa zároveň učia ako pestovať rôzne druhy zeleniny, či starať sa o sliepky, prasatá a kravy.

Pätnásťročný Samuel je šiestak. Je výborný študent aj športovec a aktívny člen dramatického krúžku.

Pätnásťročný Samuel je šiestak. Je výborný študent aj športovec a aktívny člen dramatického krúžku.

Pán učiteľ Kipkoech a jeho prváčikovia.

Pán učiteľ Kipkoech a jeho prváčikovia.

Cez prestávky sa deti radi zabavia so švihadlami, gumou aj starými pneumatikami.

Cez prestávky sa deti radi zabavia so švihadlami, gumou aj starými pneumatikami.

Sestra Jane je školskou sociálnou pracovníčkou.

Sestra Jane je školskou sociálnou pracovníčkou.

Riaditeľka školy – sestra Veronika.

Riaditeľka školy – sestra Veronika.

Foto: Danica Olexová, 2016