Z jedného dolára na deň sa dá vyžiť len veľmi ťažko. Navyše, dospelých do klasickej školy dostanete veľmi obtiažne. Riešenie ponúka vzdelávanie dospelých priamo v slume.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Mukuru Promotion Center (MPC)
Podpora v rokoch 2016 – 2017: 34 000 EUR

Organizácia Mukuru Promotion Center (MPC) založili Milosrdné sestry (Sisters of Mercy) v roku 1985. V súčasnosti sa zameriava na tri kľúčové oblasti – vzdelávanie (4 základné školy, 2 stredné školy, odborné školiace centrum a program vzdelávania dospelých), zdravie (klinika Mary Immaculate) a sociálna rehabilitácia (rehabilitačné centrum Mary Immaculate).

Dobrá novina spolupracuje s MPC od roku 1995, samotný program vzdelávania dospelých od roku 2007.

V slume Mukuru žije množstvo mladých ľudí v extrémnej chudobe. Zväčša pracujú ako neodborní príležitostní robotníci alebo noční strážnici. Mnohí z nich sa do Nairobi presťahovali z vidieka, v nádeji, že si tu nájdu robotu. Väčšina od detstva pracovala. Viacerí tak vôbec nechodili do základnej školy alebo ju začali, no nedokončili. Bez vzdelania si nedokážu nájsť lepšie platenú prácu a často zostávajú dlhodobo nezamestnaní.

Program sa venuje viacerým skupinám. Každoročne sa do neho zapojí 80 – 100 študentov. Pre triedu, ktorej žiaci nevedia písať a čítať je cieľom naučiť sa tieto základné zručnosti spolu zo základmi úradných jazykov – swahilčiny a angličtiny. Študenti v ďalšej skupine sa učia učivo základnej školy a rôzne praktické vedomosti – ako vybavovať veci na úradoch, ako používať mobilný telefón, ako si šetriť a pod. Tretia skupina sa pripravuje na štátnu záverečnú skúšku. Každoročne sa ňu registruje okolo 20 – 25 žiakov a väčšina ju aj úspešne zloží a získa certifikát o základnom vzdelaní.

Program v škole je flexibilný a učitelia sú svojim žiakom k dispozícii od rána do večera, aby si dokázali zladiť prácu, rodinu a štúdium.

Alex Mawira je úspešný absolvent projektu. Zakládnú školu vďaka projektu ukončil v 18 a teraz pokračuje v štúdiu – učí sa za údržbára

Alex Mawira je úspešný absolvent projektu. Zakládnú školu vďaka projektu ukončil v 18 a teraz pokračuje v štúdiu – učí sa za údržbára

Žiaci a učitelia v triede projektu v slume Mukuru Kayaba, vedia, že program aj funguje vďaka koledníckej zbierke zo Slovenska.

Žiaci a učitelia v triede projektu v slume Mukuru Kayaba, vedia, že program aj funguje vďaka koledníckej zbierke zo Slovenska.

Rose Wanjiko získala certifikát o základnom vzdelaní v tomto projekte pred dvoma rokmi. Vďaka dobrým výsledkom sa jej podarilo získať podporu a pokračuje v štúdiu na strednej škole.

Rose Wanjiko získala certifikát o základnom vzdelaní v tomto projekte pred dvoma rokmi. Vďaka dobrým výsledkom sa jej podarilo získať podporu a pokračuje v štúdiu na strednej škole.

Foto: Danica Olexová, 2016