V tomto ročníku Dobrej noviny upriamujeme pozornosť na vodu. Nemať prístup k pitnej vode znamená odopierať právo na život zakorenené v ľudskej dôstojnosti.

“Pitná a čistá voda je otázkou prvotnej dôležitosti, pretože je nevyhnutná pre ľudský život a na udržanie suchozemských a vodných ekosystémov.”  Encyklika Svätého Otca Františka, Laudato si´ (28)

 

Pre koho koledujeme tento rok?

Turkanský vodný projekt zohráva kľúčovú úlohu medzi rozvojovými programami katolíckej diecézy Lodwar v Keni. Zmierňuje akútny nedostatok vody v oblasti Turkana, patriacej k najsuchším miestam na zemi, kde žijú ľudia.

Práve od studní sú ľudia závislí. Keď je sucho, nemajú iný zdroj vody, musia sa spoliehať na pumpu. Keď sa pokazí, musia prejsť veľa kilometrov za vodou. Tí, ktorí sú bližšie k riekam, môžu nájsť vodu tam, no tí, ktorí sú ďalej, musia nájsť inú pumpu. Niektorí takto chodia za vodou aj vyše desať kilometrov.

Studna v Kotela Akali, Turkana 2015

Studňa v Kotela Akali

Tím vodného projektu inštaluje, udržiava a opravuje ručné čerpadlá, ako aj vodné, solárne a čerpadlové systémy poháňané generátorom. „V súčasnosti sa náš tím stará o údržbu asi 400 studní a pribúdajú k nim ďalšie. Na mnohých miestach treba robiť veľmi hlboké vrty, aj do hĺbky vyše sto metrov, pričom viac ako polovica vrtov nie je úspešná,“ vysvetľuje riaditeľ vodného projektu Joseph Ng´ang´a. Podobne ako iné krajiny a oblasti v južnej časti zemegule, aj Turkanu ovplyvnili klimatické zmeny. Oproti minulosti sa obdobia dažďov skracujú a obdobia sucha predlžujú.

Miestne komunity a školy sa vďaka práci sociálnych pracovníkov vzdelávajú o zdraví a hygiene, ako aj o malých opravách čerpadiel a obnoviteľných zdrojoch energie. Tiež ich vedú k tomu, aby pociťovali zodpovednosť za dobré fungovanie vodných zdrojov vo svojom okolí.

Na Turkanu sa v oblasti rozvoja dlhé roky zabúdalo a keďže kenská vláda v súčasnosti ešte nedisponuje odbornosťou v starostlivosti o vodné zdroje, zostáva diecéza jediným spoľahlivým poskytovateľom služieb spojených so zabezpečovaním pitnej vody pre obyvateľov Turkany. „V posledných rokoch sa situácia mení a miestna vláda dostala viac kompetencií aj prostriedkov. Podpísali sme dohodu o spolupráci s ministerstvom pre vodu a v najbližších rokoch očakávame, že vláda bude financovať aj činnosti, ktoré sme dosiaľ mohli robiť len vďaka donorom z Európy. Vláda by postupne mohla preberať servis vodných čerpadiel a tiež rozšíriť ich počet do celého kraja,“ dodáva Joseph Ng´ang´a.

Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2016 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.