Keňa bola prvou krajinou, ktorú Svätý Otec František navštívil počas svojej šesťdňovej cesty v Afrike. Druhou zastávkou bola Uganda a svoju cestu ukončil návštevou Stredoafrickej republiky. V Keni sa s veriacimi stretol aj v slume Kangemi na predmestí Nairobi.

Svätý Otec František navštívil v piatok, 27.11.2015, v Nairobi aj Farnosť sv. Jozefa robotníka v slume Kangemi, ktorú spravujú jezuiti. Slum Kangemi obýva viac ako 100 000 ľudí a podobne ako ostatné slumy, nachádza sa na predmestí hlavného mesta.

Sestra Mary počas príhovoru

Sestra Mary počas príhovoru

Medzi viacerými rečníkmi sa Svätému Otcovi prihovorila aj sestra Mary Killeen, riaditeľka Mukuru Promotion Centre (MPC). MPC v správe Milosrdných sestier je dlhoročným projektovým partnerom Dobrej noviny. Sestra Mary vo svojej reči spomenula ťažkosti, ktorým každodenne čelia obyvatelia najchudobnejších častí mesta a zároveň ocenila prácu všetkých, ktorí pracujú s ľuďmi zo slumov. Zdôraznila, že najmä deti a mladí ľudia sú vystavení mnohým nebezpečenstvám.

„Silná rodina znamená pre deti bezpečie,“ doplnila. Násilné vysťahovania, požiare, záplavy, alkohol, korupcia, školy a nemocnice okradnuté o pôdu sú len niektoré z mnohých životných údelov. „Cirkev je v slumoch prítomná, ale málo. Mali by sme sa viac angažovať,“ pokračovala v prejave sestra Mary. „Vaša návšteva nám dodáva odvahu. Svojím príchodom odhaľujete naše výzvy. Toto stretnutie nám prinavracia dôstojnosť, pretože na nás pamätáte tam, kde zvyčajne bývame vynechaní. Ďakujeme Vám za to, modlíme sa za Vás a želáme Vám veľa požehnania na Vašej posvätnej misii,“ zakončila sestra Mary.

Po úvodnom poďakovaní za pohostinnosť povedal Svätý Otec prítomným: „Nehanbím sa povedať, že máte špeciálne miesto v mojom živote a mojich rozhodnutiach. Nie sú mi ľahostajné vaše radosti a nádeje, vaše problémy a bolesti. Uvedomujem si ťažkosti, ktoré denne zažívate. Pán na vás nikdy nezabúda. Jeho cesta sa začala na periférii. Vychádza z chudobných a prichádza s chudobnými k ostatným,“ pokračoval vo svojej povzbudivej reči a dodal: „Neprávosti sa stávajú, keď zabúdame, že Boh daroval Zem celému ľudskému pokoleniu, aby sa zachoval každý jej člen bez vylúčenia alebo uprednostnenia niekoho.“

Svätý Otec pripomenul nielen právo každej rodiny na dôstojné bývanie, prístup k pitnej vode, toaletám, spoľahlivým zdrojom energie na svietenie, varenie a vylepšenie svojich domovov, ale aj každej komunity na ulice, námestia, školy, nemocnice, športové, rekreačné a umelecké priestranstvá. Špeciálnu pozornosť venoval prístupu k bezpečnej pitnej vode ako základnému a univerzálnemu ľudskému právu, pretože je nevyhnutné na prežitie a je predpokladom uplatňovania ďalších ľudských práv. „Náš svet má obrovský sociálny dlh voči chudobným, čo sa týka prístupu k pitnej vode, pretože bráni životu v súlade s nescudziteľnou ľudskou dôstojnosťou. Odopierať vodu rodinám pod zámienkou akejkoľvek byrokracie je obrovskou nespravodlivosťou, najmä ak niekto iný profituje z tejto potreby,“ povedal Svätý Otec.

Celé stretnutie Svätého Otca Františka s veriacimi v Kangemi: