Samotní koledníci vyzbierali do svojich pokladničiek 959 276,58 eur, spolu s príspevkami individuálnych darcov, vrátane DMS a výnosu z humanitárnej výzvy Spolu pre Keňu je to spolu 991 916,51 eur.

V ukončenom ročníku sa do koledovania zapojilo 24 711 koledníkov v 2 535 skupinkách v 1 249 obciach a mestách po celom Slovensku a navštívili spolu 70 588 rodín.

Podporené projekty

Komisia Dobrej noviny schválila (ku 30.4.2017) podporu pre týchto 18 projektov.

Prehľad výskedkov Prehľad výsledkov 22. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina po jednotlivých diecézach. Pre detailný náhľad za jednotlivé farnosti, klinite ja názov konkrétnej diecézy.
 
Diecéza Obec Farnosť Filiálka Rodiny Deti Sprevádzajúce osoby Skupinky Vykoledovaná suma
Banskobystrická diecéza 118 74 44 3 394 1 555 372 181 74 795,27 €
Bratislavská arcidiecéza 87 63 24 4 174 1 568 341 184 75 414,04 €
Bratislavská eparchia 1 1 0 0 0 0 0 1 350,00 €
Košická arcidiecéza 221 107 114 22 144 4 300 883 542 154 622,97 €
Košická eparchia 22 16 6 513 322 59 81 9 822,61 €
Nitrianska diecéza 263 127 136 9 447 3 977 808 478 174 883,98 €
Prešovská archieparchia 80 62 18 3 476 974 176 128 31 630,87 €
Rožňavská diecéza 48 27 21 1 284 419 96 56 19 231,80 €
Spišská diecéza 167 110 57 11 877 3 410 693 406 159 868,33 €
Trnavská arcidiecéza 74 52 22 2 778 1 107 255 137 63 397,12 €
Žilinská diecéza 166 75 91 11 435 2 758 578 340 189 252,09 €
SKM Brusel 1 1 0 1 35 3 1 4 141,00 €
Vojenský ordinariát 1 1 0 65 20 2 1 866,50 €
Spolu 1 249 716 533 70 588 20 445 4 266 2 535
24 711 koledníkov
Individuálni darcovia 22 873,02 €
Výzva Spolu pre Keňu 8 526,59 €
DMS 1 240,32 €
Celkový výsledok zbierky 991 916,51 €
 

Dobrá novina – 22. ročník je verejná zbierka zapísaná pod číslom 000-2016-025438 zo dňa 9.8.2016.