V aktuálnom ročníku Dobrej noviny koledujeme pre mladé matky v Ugande a predstavíme vám spoluprácu s Arcidiecéznou charitou v Tororo.

Skorý vydaj mladých dievčat často vnímajú v Ugande ako možnosť finančne zabezpečiť seba a svoju rodinu. Odhaduje sa, že každá štvrtá ugandská žena otehotnie pred dovŕšením 18. roku života. V chudobných regiónoch na východe krajiny dokonca každá tretia. V mnohých prípadoch sa do školskej lavice pre starostlivosť o deti a domácnosť už nikdy nevrátia. 

Realita mladých žien po vydaji však nebýva ružová. Náročná finančná situácia ich núti nájsť si zamestnanie. Avšak bez potrebných vedomostí a zručností to majú s uplatnením sa na trhu práce náročné.

Mary Baluka (25) s dcérkami žijú v dedine Kapiri na východe Ugandy.

„Nedokončili školu, chýbajú im potrebné zručnosti, a tak sa nevedia zamestnať. Tieto mladé ženy sú marginalizované, na okraji spoločnosti a často diskriminované. Vlastná komunita vníma, že sa treba o ne starať. Z tohto dôvodu mladé ženy nemajú právo rozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú.“
Ruth Nyaloli, miestna koordinátorka, popisuje ich východiskovú situáciu.

Práve pre tieto matky sme v spolupráci s Katolíckou charitou Tororo pripravili odborné kurzy šitia a kaderníctva. Na konci minulého roka ich úspešne ukončilo 82 študentiek z troch farností Budaka, Bugitimwa a Kaproron.

Takmer všetky sa zamestnali alebo začali podnikať. Vo všetkých farnostiach si absolventky založili svojpomocné skupiny, kde si spoločne sporia a navzájom si požičiavajú.

Na začiatku boli zakríknuté, komunita ich neakceptovala. Vďaka kurzu kaderníctva a šitia a osobného sprevádzania, sú z nich veselé a sebavedomé podnikateľky. Dokážu sa postarať nielen o seba, ale i o svoju rodinu.
Ruth Nyaloli pri opätovnom stretnutí s absolventkami kurzov.

Spoznajte príbeh Mary Balukovej, matky troch dcér

Mary sa vydala za Juliusa, keď mala 17 rokov. V tom čase bola v 9. ročníku na základnej škole. Manžel pracoval v hlavnom meste, odkiaľ jej posielal peniaze. Na dôstojný život jej to a neskôr ani ich trom dcérkam Glorii, Pauline a Clare nestačilo. Zlom nastal, keď sa v jej farnosti Budaka dopočula o kurzoch šitia pre mladé matky ako ona.

Animované stvárnenie jej príbehu zverejníme 16. novembra. Pozrite si zatiaľ našu upútavku:

S vašou podporou meníme životy ďalších rodín

Kurzy Arcidiecézna charita Tororo v tomto roku ešte vylepšila. Predĺžili ich na 6 mesiacov a pribrali novú farnosť Nyangole. Zistili, že je nevyhnutné pracovať nielen s matkami, ale aj ich rodičmi, manželmi či partnermi. Ich porozumenie a podpora počas štúdia sú pre celkový úspech našej spoločnej snahy mimoriadne dôležité.  

Mary nás rada privítala vo svojom skromnom domčeku.

Absolventkám zapožičia Arcidiecézna charita Tororo šijacie stroje a základné vybavenie za mimoriadne výhodných podmienok. Budú sa tak môcť nerušene zamerať na rozvoj svojho podnikania. Nové záujemkyne o pripravované kurzy aj symbolicky prispejú k ich realizácii. Finančný záväzok im pomôže mentálne vytrvať aj v náročných chvíľach a prekonať počiatočné neúspechy. 

Trieda šitia vo farnosti Bugitimwa. Výučba prebieha na farskom dvore pod stanom. Pri vedľajšom strome sa hrajú ich deti, na ktoré dozerajú starí rodičia. Mamy sú tak spokojné, pretože vedia, že o ich deti je postarané a v prípade potreby ich môžu nakojiť.

Okrem samotnej výučby zmapujú pracovníci charity potreby odborného vzdelávania v okolitých 12 farnostiach. Získané informácie využijeme pri plánovaní budúcich aktivít, ktoré budú šité na mieru miestnym potrebám.

Z výťažku verejnej zbierky podporíme okrem vzdelávania matiek aj ďalšie projektyUgande, EtiópiiJužnom SudáneKameruneKeni.

Text: Jozef Magda
Foto: archív DN a partnera