26. ročník koledníckej akcie otvárame 3. novembra
21. októbra 2020
Aj mama chodí do školy
29. októbra 2020
Zobraziť všetky články

Distribúcia doplnkovej výživy pre mamy prebehla aj za prítomnosti miestnych médií

Aj v druhej polovici humanitárneho projektu, ktorý realizujú sestry vincentky v spolupráci s Dobrou novinou na severe Etiópie, pokračujú dôležité aktivity pre najviac ohrozené skupiny obyvateľstva.

Pracovníci zdravotného strediska kladú teraz dôraz na podomové vyšetrenia dojčiacich a tehotných žien, detí do päť rokov, starých ľudí, diabetických a tuberkulóznych, ako aj pacientov s inými závažnými diagnózami. Celkovo je využívanie zdravotníckych služieb medzi obyvateľmi oblasti Irob dosť nízke, o to viac je dôležité vyhľadávať ľudí so zdravotnými ťažkosťami v súčasnej situácii, kedy sa pre pandémiu obávajú opustiť svoje domovy a prísť do zdravotného strediska. Aj pri tejto aktivite je spolupráca s komunitnými zdravotníckymi pracovníkmi, ako aj miestnymi podpornými skupinami pre ženy, naozaj kľúčová. Zdravotnému stredisku sprostredkujú informácie o ľuďoch, ktorí majú ťažkosti, a po poskytnutí zdravotnej starostlivosti pomáhajú sledovať ich zdravotný stav.

Počas jednej z podomových návštev partnera

Počas tretieho októbrového týždňa sa ukončila distribúcia doplnkovej výživy a mydla pre dojčiace a tehotné matky a starých ľudí v piatich miestach v oblasti Irob – Agerelokoma, Haraze Sebata, Endamosa, Daya-Alitena a Wereatke. Ide o väčšie dediny, preto sa o podujatie, pri ktorom niekoľko desiatok žien dostalo pšenicu, strukoviny a olej ako nevyhnutnú súčasť svojej výživy, zaujímala aj Televízia a rozhlas Tigray v rámci svojho spravodajského vysielania v miestnom jazyku saho.

Na mieste distribúcie boli dostupné aj mobilné nádoby na umývanie rúk.
Projektová manažérka Sr. Medhin Tesfay sa v dedine Agerelekoma prihovára prítomným. Každej distribúcie sa zúčastnili aj zástupcovia miestnej samosprávy a samozrejme pracovníci zdravotného strediska.
Počas distribúcie doplnkovej výživy v dedine Agerelokoma
Pripravené balíčky pšenice, strukovín, oleja a mydla.

Samotnej distribúcii, ako aj akejkoľvek inej aktivite, pri ktorej je nevyhnutné identifikovať ľudí, ktorí najviac potrebujú podporu, predchádzal dôkladný výber príjemcov. Najskôr je totiž potrebné zhodnotiť ekonomickú situáciu dotknutých zraniteľných skupín. Počiatočný zoznam príjemcov pripravia tzv. združenia komunitnej starostlivosti, ktoré sú zložené zo zástupcov rôznych skupín v spoločnosti. Následne sa overuje aktuálna životná situácia jednotlivcov a na základe nej sa vyberú príjemcovia podpory. Tento zoznam je ešte nevyhnutné na niekoľko dní zverejniť, aby mohli členovia komunity vzniesť prípadné pripomienky. Zabezpečuje sa tak transparentnosť celého výberového procesu.

Projekt Zlepšenie pripravenosti a schopnosti zmierňovať dopady COVID-19 v okolí zdravotného centra v Alitene v okrese Irob realizujeme vďaka finančnej podpore zo zdrojov oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Text: Darina Maňurová
Foto: archív partnera
Uverejnené: 26. 10. 2020

Prečítajte si aj článok Keď sa objavil prvý pozitívny prípad, boli v Alitene pripravení.