Drahí priatelia, milé zodpovedné osoby a koledníci,

tieto dni vrcholia prípravy na otvorenie nového, v poradí už 26. ročníka Dobrej noviny.

Vo svetle aktuálnej situácie a platných opatrení robíme všetko preto, aby sa koledovanie mohlo konať aj počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov.

Ročník oficiálne otvoríme v utorok 3. novembra. Od tohto dňa budú na našom webe pripravené všetky potrebné informácie k prihlasovaniu, vzdelávacie materiály ako aj praktické usmernenia pre bezpečnú organizáciu koledovania vo vašej farnosti.

Koledovanie bude tento rok vyzerať trocha inak ako po uplynulé roky, avšak radostná zvesť o narodení Ježiša Krista a z toho plynúca nádej zostávajú nemenné.

Všetky dôležité novinky budeme zverejňovať na našom webe a Facebooku.

Ďakujem vám všetkým za vašu službu, ste pre našu krajinu a priateľov v Afrike veľkým požehnaním a povzbudením.

Spoločná fotka počas návštevy vo februári 2020.

Text: Jozef Magda
Foto: archív DN
Uverejnené: 26. 10. 2020