Milé deti, rodiny a farské spoločenstvá, srdečne Vás pozývame, aby sa zapojili do tohtoročného koledovania s Dobrou novinou.

Mottom 28. ročníka je zvolanie “Zmeňme púšť na záhradu”. Chceme povzbudiť deti, mladých i starších koledníkov, aby svojimi talentmi a darmi prispeli i tento rok k pozitívnej zmene vo svojej farnosti i v krajinách východnej Afriky. Vďaka ich odhodlanosti a radostnej službe dokážeme na Vianoce meniť púšte a spúšte, ktoré nás obklopujú.

V tomto školskom roku sa v eRku venujeme nezištnej službe, ktorú deťom predstavujeme ako normálnu súčasť života a najlepší spôsob, ako odpovedať na ťažké chvíle, ktorým čelíme v našej spoločnosti i v našich vzťahoch. Či už spomenieme aktuálne vojny na Ukrajine a v Tigraji, energetickú krízu, dôsledky pandémie alebo ničivé sucho, sú to hlavne prejavy starostlivosti a vzájomná pomoc, ktoré dokážu tmu akejkoľvek situácie presvetliť svetielkom nádeje. Preto v Dobrej novine upriamujeme pozornosť na nezištnú službu našich koledníkov i obetavú prácu našich afrických partnerov, ktorých efektom je požehnanie, tá životodarná sila, vďaka ktorej dokáže aj na vyprahnutej púšti zakvitnúť záhrada. 

Angažovanosť, pripravenosť vykročiť a obetovať svoje dary pre dobro iných robí tento svet krajším pre všetkých. Z milej služby koledníkov tak majú osoh naozaj všetci. Do našich rodín vstupuje vianočné požehnanie a cez dary vianočnej zbierky pociťujú africké rodiny úprimnú starostlivosť blížnych, hoci vzdialených tisíce kilometrov. 

Službu koledníkov by sme tak mohli prirovnať ku efektu motýlích krídel. Ak je svet prepojený a naozaj dokáže situácia na jednej strane planéty ovplyvniť osudy ľudí v inom kúte sveta, potom by aj malé zatrepotanie krídel motýľa mohlo rozvíriť stojace vody alebo spôsobiť hurikán tisíce kilometrov ďaleko. A nežná koleda, ktorá zaznieva niekde na lazoch stredného Slovenska, môže vďaka vzájomnému obdarovaniu sa, zmeniť životné podmienky ľudí v núdzi hoci aj v regióne východnej Afriky.

Samburijské záhrady

Svätý Otec František nám v encyklike Laudato Si pripomína, že starostlivosť má byť v prvom rade zameraná na človeka, no nesmieme zanedbávať ostatné stvorenstvo, ktoré je darom a za ktoré človek nesie zodpovednosť. Bol to práve dnešný svätec František z Assisi, ktorého slová chvály predstavujú názov tejto encykliky a ktorý nám dáva príklad lásky k Bohu cez vzťah k stvorenému svetu, k prírode, rastlinám, zvieratám. Svätý František je i jedným z patrónov Dobrej noviny.

Láska k stvorenstvu a komplexný prístup k riešeniu dôsledkov klimatickej zmeny sú dôležitým motívom rozvojového projektu ekologického farmárčenia v kraji Samburu v severnej Keni, na ktorý sa v tomto ročníku pozrieme bližšie. 

Projekt vedený Jarumalskými misionármi v sebe spája mnoho aspektov. Agroekológiu, starostlivosť o núdznych i životné prostredie, zlepšenie postavenia žien cez tréningy a vzdelávanie k poľnohospodárskym aktivitám a nakoniec nezištnú službu misionárov z Južnej Ameriky i hlavného hrdinu ročníka, chlapca Railu. Jeho rodičia sa zapojili do komunitných skupín, ktoré sa rozhodli založiť si záhradu a “riskovať” tak zmenu svojho zabehnutého spôsobu života, ktorý však vplyvom klimatických zmien prináša už oveľa viac rizík. Tento 13-ročný chlapec začal sadiť stromy, aby raz poskytli tieň vo farských i domácich záhradách a umožnili lepšie podmienky na pestovanie plodín v tejto polopúštnej oblasti. 

Pastierske komunity v Samburu i ostatných regiónoch Afrického rohu zažívajú v ostatných rokoch dlhotrvajúce suchá a ich intenzita i frekvencia sa zvyšuje. Preto prichádzajú o dobytok, svoj majetok a hlavný zdroj obživy, čo stále častejšie spôsobuje hlad a podvýživu.

Aby sme sa pripravili na príchod Spasiteľa

Adventnú prípravu podporíme i spoluprácou s detským časopisom Rebrík, s ktorým sme vytvorili príbeh o pastierikovi v podobe adventného kalendára pre deti. Rodiny i stretká budeme opäť pozývať k modlitbe počas deväťdňovej pobožnosti Kto dá prístrešie Svätej rodine. 

Tento rok opäť tradične prinášame námety na adventné stretká a prípravu koledníkov v predvianočnom období. Animátori a vedúci skupiniek sa môžu tešiť na bohaté metodické materiály, animovaný film a ďalšie nápady a pomôcky, ktoré sa k nim dostanú poštou alebo ich nájdu na webe Dobrej noviny.

Do pozornosti dávame dôležité podujatia pre našich spolupracovníkov vo farnostiach, akými sú celoslovenský kurz a diecézne stretnutia pre zodpovedné osoby Dobrej noviny, webináre o koledovaní a organizovaní stretiek alebo rozvojový webinár o témach z našej práce v Afrike.

Už teraz sa veľmi tešíme na vysielacie sväté omše a stretnutia s diecéznymi biskupmi, ktorí požehnajú koledníkov a vyšlú ich do služby v našich rodinách a farnostiach.

Po dvojročnej skúsenosti s pandemickými opatreniami máme dostatok skúseností, ako zabezpečiť koledovanie vzhľadom na vývoj rozšírenia koronavírusu. Veríme, že okrem koledovania popod obloky, budú tento rok znieť vianočné koledy aj v našich príbytkoch.

Záujemcovia, ktorí chcú prihlásiť svoju farnosť do koledovania Dobrej noviny, môžu zaslať vyplnené prihlášky poštou alebo vyplniť online prihlášku priamo na našom webe. Výhodou registrácie je včasné informovanie o novinkách a najnovších opatreniach, priamy kontakt na kanceláriu Dobrej noviny a získanie materiálov pripravených k aktuálnemu ročníku v dostatočnom predstihu. Zároveň je registrácia podmienkou zapojenia sa do verejnej zbierky na podporu rozvojových a humanitárnych projektov. 

3 kroky nezištnej služby koledníka

Na záver malé povzbudenie zo strany riaditeľa Dobrej noviny, Daniela Fialu: “Milí koledníci, neváhajme strácať čas pre druhých, pretože vtedy sa naša strata stáva bohatstvom vzájomných vzťahov. Nezabúdajme na tri kroky každej služby konanej s ochotným srdcom a bez nároku na odmenu:

1. Priblížme sa k blížnym, teda vyjdime zo svojej izby a bezpečného úkrytu.

2. Podeľme sa s nimi o naše dary a talenty a straťme svoj čas pre dobro iného.

3. Potešme sa s blížnymi, aby výsledkom našej služby koledníkov bola vzájomná vďačnosť a úprimná radosť prebývajúca v ľudských srdciach.”

Poďte teda s nami aj tento rok prinášať radosť a požehnanie, a tým meniť púšte na záhrady.