Keňa pristúpila k pandémii koronavírusu na prvý pohľad razantne a zodpovedne. Miestne autority už 15. marca 2020 zavreli letiská, štátne hranice, školy a zaviedli povinnú štátnu karanténu. Postupne sa pridávali ďalšie opatrenia: nosenie rúšok, zákaz zhromažďovania sa, hromadných osláv, bezpečné rozostupy a uzavretie verejných trhovísk. Zákaz vychádzania v nočných hodinách bol dôsledne monitorovaný.

Zavedené obmedzenia sa začali postupne uvoľňovať ku koncu augusta. V súčasnosti sa život v mestách a obciach pomaly vracia do starých koľají. Otvorenie škôl a tréningových centier je naplánované na prelome októbra a novembra. Samozrejme, za predpokladu splnenia prísnych 98 nariadení, ktoré skontroluje príslušný úradník. Ľudia stále nosia rúška a snažia sa dodržovať všeobecné zásady známe ako ROR (rúško – odstup – ruky).

Radi by sme vám priniesli aktuálne zhodnotenie od našich kenských partnerov.

Rýchla reakcia v slume Mukuru

Centrum pre deti s postihnutím Songa Mbele na Masomo sa nachádza v slume Mukuru v hlavnom meste Nairobi. Počas preventívnych opatrení mnohí rodičia detí stratili prácu. So zatvorením škôl, internátov a rehabilitačných centier sa museli všetky deti vrátiť domov. Ceny potravín začali prudko rásť, čím sa kríza prehĺbila. Na náročnú situáciu miestnej komunity zareagoval náš partner Mukuru Promotion Centre (MPC). Pre rodiny v núdzi distribuovali potravinové a hygienické balíčky a balíčky na posilnenie imunity. V miestnych klinikách prebieha testovanie obyvateľov a rozsiahla informačná a osvetová kampaň. Mesto Nairobi bolo hermeticky uzavreté, viacerí cestujúci a zamestnanci v ňom zostali na čas uväznení. Sme radi, popri postupnom uvoľňovaní opatrení sa budú môcť niektorí zamestnanci vrátiť do práce a zarobiť si tak na jedlo a akútne potreby svojich rodín.

Neľahké položenie masajskej komunity v Kajiado

Oblasť Kajiado sa nachádza na juhu Kene na hraniciach s Tanzániou. Prechádza tadiaľ hlavný ťah nákladnej dopravy z Tanzánie. Tanzánia v júni oficiálne vyhlásila, že ako prvá krajina na svete eliminovala výskyt Covid-19 v krajine. Testovanie obyvateľstva ukončila už na konci apríla pri vtedajšom počte 509 pozitívnych prípadov.

Príchod pozitívnych vodičov z Tanzánie a komunitné šírenie nákazy znamenalo, že oblasť Kajiado sa stalo jedným z veľkých ohnísk nákazy. Komunita Masajov, ktorá dominuje regiónu, síce žije mimo hlavných ciest, avšak vidina zárobku ich láka k tejto frekventovanej dopravnej tepne. Samotná masajská komunita považuje Covid-19 za ochorenie tých, ktorí “žijú pri asfalte”, teda ako chorobu cudzincov a tých bohatších. Z tohto dôvodu je táto komunita veľmi ohrozená. Osveta a búranie predsudkov sa javí ako kľúčová.

Na túto potrebu reagoval náš partner, miestna organizácia ChallengeAid Africa Trust. Jej pracovníci budujú miesta na umývanie rúk, šijú a distribuujú rúška, učia miestne ženy vyrábať mydlo a v spolupráci s miestnymi úradmi vzdelávajú komunitu.

Obzvlášť náročným sa javí meniť dlhodobo zaužívané návyky, ako napr. typické podávanie rúk, stretávanie sa na návštevách či počas pohrebov a pri predaji dobytka. Osvetové aktivity trpia aj tým, že vzdelávacie centrá a viaceré inštitúcie boli až doteraz zatvorené. Otvárať by sa mali až koncom októbra. Veľkým otáznikom zostáva počet detí a mladých, ktorí sa do škôl budú môcť vrátiť.

Umelci v slume podávajú pomocnú ruku

V slume Mukuru sa vytvorila aktívna skupina okolo umelca Adama Masavu. Jeho spolupracovníci a žiaci z umeleckého klubu začali mobilizovať a zháňať finančné a materiálne zdroje. V prvom rade rozdávali potravinové balíčky, rúška a dezinfekciu. Svoj talent využili počas osvetovej kampane. Prostredníctvom obrovskej nástennej maľby podávali overené informácie o samotnom víruse, vyvracali viaceré mýty a hoaxy a pripomínali, ako sa voči nákaze účinne chrániť a čo robiť v prípade pozitívnej diagnózy. Kampaň zožala veľký úspech. 

Potravinová sebestačnosť v čase zdražovania cien potravín

Okrem Nairobi boli uzavreté aj okresy Mombasa, Kilifi a Kwale. V dôsledku týchto obmedzení zostali jarumalskí misionári pôsobiaci na severe Kene v oblasti Samburu odrezaní od svojich bratov a aktivít na juhu krajiny. Miestne skupiny, ktoré absolvovali tréningy v organickom poľnohospodárstve sa začali naplno venovať pestovaniu plodín, čím sa stali do veľkej miery nezávislými nad drahými dovážanými plodinami.

Rodiny však prekvapilo zatváranie škôl a náhly návrat detí a mladých do komunity. Miestna produkcia potravín zrazu nestačila pre vyšší počet stravníkov. Jarumalskí misionári preto oslovili viacerých darcov doma aj v zahraničí s prosbou o finančnú podporu na obedy pre týchto hladných školákov.

Situácia v Keni zostáva aj naďalej znepokojujúca.  Rastú ceny potravín, čo má za následok aj ich nedostatok na trhu. Nečakané záplavy a roje kobyliek zničili vo februári značnú časť úrody. Strata zamestnania u drobných podnikateľov, nádenníkov a výrazný prepad turistického ruchu znamenajú komplikácie pre mnohých Keňanov.

Partneri reagujú na náročné podmienky kreatívne a svojimi aktivitami dávajú nádej miestnym komunitám i konkrétnym príjemcom podpory.

Text: Lucia Jantošovičová
Foto: archív partnerov DN, 2020
Uverejnené: 19. 10. 2020