Správu o odchode kardinála Jozefa Tomka k nebeskému Otcovi sme si vypočuli so smútkom v srdci. Otec kardinál nám bol blízky. Niekoľkokrát ho koledníci Dobrej noviny navštívili v jeho talianskom byte, aby ho potešili spevom a vinšami.

Koledníci z Jakubian

Prvýkrát sa tak stalo koncom decembra 2016, kedy do Ríma pricestovali koledníci zo Zákopčia. S koledníkmi z iných európskych krajín sa vtedy aj prvý raz spoločne zúčastnili novoročnej svätej omše so Svätým Otcom Františkom. Keďže sme cestovali autom, stihli sme predtým ešte niekoľko vzácnych návštev v Ríme a Vatikáne. Návšteva kardinála Tomka bola jednou z nich.

Koledníci zo Zákopčia

Ako sme kráčali k jeho bytu, deti sa zvedavo pýtali, koho a prečo ideme navštíviť. My dospelí sme boli tiež plní emócií, aké bude stretnutie s takým výnimočným človekom. 

Otec kardinál so sestrami satmárkami Juliou a Irenou.

Po zazvonení nám s úsmevom otvorili dvere rehoľné sestry Júlia a Irena. Všetko napätie opadlo, keď sme sa zvítali aj s otcom kardinálom. Hneď na to sa bytom rozozvučali krásne slovenské koledy a vinše za sprievodu akordeónu. 

Videli sme, ako má kardinál Tomko rád Slovensko. Obdivoval tradičné kroje. Zaujímal sa o kraj, z ktorého koledníci pochádzali, i o to, ako sa deťom darí v škole. Spýtal sa ich, či vedia, odkiaľ pochádza on. Veruže o Udavskom počuli prvýkrát. A potom im prezradil niečo zo svojho života. 

Koledníci z Detvianskej Huty

Atmosféra bola veľmi priateľská a srdečná, navyše naplnená detskou bezprostrednosťou. Pochutili sme si na tradičnom vianočnom koláči s čajom a kávou. Silvestrovská návšteva koledníkov Dobrej noviny trvala takmer dve hodiny.

A nebolo tomu inak ani nasledujúce tri roky, keď sme prišli s koledníkmi z Podhorian pri Prešove, Detvianskej Huty a naposledy s koledníkmi z Jakubian pri Starej Ľubovni. Každá skupinka koledníkov priniesla do bytu otca kardinála nezabudnuteľný temperament svojho regiónu, krásne koledy a vinše.

Koledníci z Podhorian

Koledníci zo Zákopčia mu vinšovali: “Či ste to už dietky slyšali? V stajenke zrodil sa Ježiško malý.” A pokračovali koledou Narodel sa Kristus Pán, veseľme sa. V rozhovoroch zablúdili do rôznych kútov Slovenska, ale vďaka skúsenostiam otca kardinála a pôsobeniu Dobrej noviny i do rôznych kútov sveta.

Koledníci zo Zákopčia

Najviac detskej radosti bolo počas návštevy koledníkov z Podhorian. Boli to naši najmladší detskí koledníci v Ríme a na ich koledovanie sa prišli pozrieť i susedia. Otec kardinál susedom s hrdosťou opisoval našu kolednícku tradíciu. 

Marek z Podhorian na spoločnej fotografii.

Detvianski koledníci mu zavinšovali asi najveselšie vinše: “Cencele, cencele, vinšujem vám vesele, aby sa vám hrnce, misky nepukali, reťaze netrhali, sekere netupili, nelámali grace! Aby ste s chuťou mohli vstávať včas ráno do práce. Aby sa vám fazuľka rodila, aby som vám na ňu chodila, s kapsičkou, s fúrikom, sestrou aj bratríkom.” A zvedavo sa pýtali na cestovateľské zážitky a rozmanité predmety z ciest, ktoré sa nachádzali v jeho pracovni.

S jakubianskymi koledníkmi si otec kardinál radostne zaspieval viaceré piesne z východného Slovenska. Rozhovory boli plné aj úprimnej zvedavosti a otázok o regióne Turkana, ktorú kardinál Tomko navštívil niekoľkokrát. Navyše sme sa mu mohli pochváliť, že jeden z koledníkov ponesie Svätému Otcovi obetný dar, čo bola pre Dobrú novinu obrovská pocta.

Koledníci, ktorí prišli nášho slovenského kardinála potešiť svojím spevom a prianiami, odchádzali vždy sami obdarovaní milým stretnutím i nejakým darčekom. Samozrejme, nikdy nechýbala ani spoločná fotka na pamiatku. 

Koledníci z Jakubian aj s betlehemom.

K 25. výročiu Dobrej noviny nám kardinál Tomko napísal: “Veľmi si cením, že koledujú deti. Počas vianočného obdobia, kedy ďakujeme za nesmierny DAR, ktorý sme dostali od nebeského Otca v osobe Ježiša Krista. Rovnako si cením, že deti sa naučia vidieť deti a ich rodičov, ktorí nie sú zabezpečení ako ony, a že sa naučia nielen prijímať, ale aj darovať svoj čas a pohodlie.”

Spájala nás láska k Slovensku a jeho tradíciám a zároveň misijná a rozvojová práca Cirkvi vo svete. Ďakujeme za vzácne chvíle spoločnej radosti a zostávame spojení v modlitbách, aby sa otec kardinál už teraz tešil s Kristom v nebeskom príbytku, ktorý pre neho pripravil.

Pripravila: Darina Maňurová
Foto: Dobrá novina
Uverejnené: 9.8.2022