Po mesiacoch plánovania a dôkladných príprav oficiálne otvárame nový ročník koledníckej akcie. Mnohí si Vianoce bez Dobrej noviny už nevieme predstaviť. O to viac práve dnes potrebujú všetci ľudia počuť radostnú zvesť, slová nádeje, prianie zdravia a lepšieho nového roku, ako bol ten starý. 

Tento rok nás témou ročníka prevedie animovaný film.

Ako koledovať bezpečne

Koledovanie vnímame ako službu a krásnu tradíciu, ktorá povzbudzuje ľudí, najmä deti, zapojiť sa do života farnosti. Konkrétna podoba tohtoročného koledovania vo vašom meste či obci bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie. Práve teraz sa žiada tvorivý prístup k tradícii, ktorá je na Slovensku bohatá na rôzne podoby. Jednou z jej známych foriem je aj koledovanie popod obloky. Koledníci prichádzajú so spevom popod okná, neklopú, ale pod oknami spievajú vianočné koledy. Keď sa ukáže pán domu so svojou rodinou, zavinšujú im, zaspievajú či zahrajú krátku betlehemskú hru. Práve na túto tradíciu nadviažeme tento rok. Nebudeme vstupovať do príbytkov, budeme si držať bezpečný odstup, nosiť rúška a dezinfikovať si ruky. 

Vykročme teda s odvahou a nádejou. Nebojme sa znovuobjaviť podstatu koledovania aj v čase izolácie a strachu z pandémie. Prihláste svoju farnosť do koledníckej akcie Dobrá novina aj tento rok. Prihlásiť sa môžete online alebo zaslaním papierovej prihlášky (poštou alebo naskenovanú emailom). Na základe prihlášky vám zašleme propagačné a vzdelávacie materiály.  

NOVINKA! Pre zodpovedné osoby za koledovanie vo farnosti sme pripravili viaceré online webináre a praktické pokyny, ako zorganizovať bezpečné koledovanie. Všetky potrebné informácie nájdete v špeciálnej sekcii Ako koledovať bezpečne

Predstavivosť našich predkov bola inšpirovaná tým, čo poznali v chráme, kde býval betlehem umiestnený často na tom mieste, kde Boží hrob. Betlehemci však často chodievali nie s betlehemom, ale s modelom kostola – Božím domom. Foto: Martin Slivka

Aj mama chodí do školy

Veľmi osobitne vnímame globálny rozmer pandémie koronavírusu, ktorú ľudia z nízkopríjmových krajín prežívajú inak ako my v Európe. Naši partneri a mnohé rodiny v subsaharskej Afrike sa ocitli v ešte zložitejšej životnej situácii, v akej žili predtým. Aj z tohto dôvodu chceme urobiť všetko pre to, aby sme ich mohli podporovať a byť súčasťou pozitívnej zmeny v ich životoch aj naďalej. Tohtoročná kolednícka akcia nesie názov Aj mama chodí do školy a predstavíme vám v nej spoluprácu s Arcidiecéznou charitou Tororo v Ugande.

Hlavnou postavou kampane je 25-ročná Mary Baluková, matka troch dievčat, ktorá sa po ôsmych rokoch vrátila do školskej lavice. Viac o tom, ako jej trojmesačný kurz šitia zmenil život, sa dočítate v článku Aj mama chodí do školy

Mladé matky z farnosti Bugitimwa si precvičujú nový druh stehu. Foto: Jozef Magda, 2019

Nedovoľme korone zobrať nám Vianoce

Drahí priatelia a podporovatelia Dobrej noviny! Hoci prežívame náročné časy, kedy nevieme s istotou povedať, ako bude vyzerať budúci týždeň a čo nové nám „korona“ nedovolí zrealizovať, my v Dobrej novine veríme, že Vianoce už budeme sláviť v uvoľnenejšej atmosfére. Chcem vás preto veľmi srdečne pozvať do koledovania Dobrej noviny v jej 26. ročníku. 

Pripravili sme pre vás súbor opatrení a inštrukcií, ktoré budeme aktualizovať podľa platných usmernení, aby ste sa cítili bezpečne a pomohli nám zrealizovať koledovanie, hoci v obmedzenej forme. Je dôležité, aby táto krásna kresťanská a ľudová tradícia pokračovala, aby sa koledníci opäť stali hlásateľmi radostnej zvesti o narodení nášho Pána. Ohlasovanie Božieho narodenia je prejavom viery, že máme Spasiteľa, ktorý prišiel, aby nás zachránil. Čo viac ako tieto slová nádeje potrebujeme počuť práve dnes, zaplavení pandémiou neistoty a strachu. Prijmite toto pozvanie v dôvere, že Dobrá novina zazneje z úst detí aj počas nastávajúcich Vianoc!

Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny

CHCEM PRIHLÁSIŤ FARNOSŤ DO KOLEDOVANIA