14. a 15. decembra 2019 sa stretlo 2 400 koledníkov Dobrej noviny na svätých omšiach so svojimi otcami biskupmi, ktorí ich požehnali a symbolicky vyslali hlásať radostnú zvesť do svojich farností.

BRATISLAVA

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vyslal v sobotu 14. decembra 2019 – 170 koledníkov z desiatich farností v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej. Vo svojom príhovore sa poďakoval koledníkom, že aj v dnes chcú byť ohlasovateľmi Pánovho príchodu ako prorok Eliáš či svätý Ján Krstiteľ.

Po svätej omši nasledoval obed a divadelné predstavenie Klbka z TV LUX. Koledníkom priblížilo tému požehnania v našom živote. O svojom pôsobení v Etiópii porozprávala dobrovoľníčka Mária Vidličková.

Foto: Róbert Láslo

Otec Tomáš víta arcibiskupa a prítomných koledníkov
Koledníci z Kútov

BANSKÁ BYSTRICA

V sobotu 14. decembra 2019 sa v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici uskutočnila vysielacia svätá omša za účasti 130 koledníkov Dobrej noviny zo 16 farností. Otec biskup Marián Chovanec vo svojej homílii povzbudil koledníkov, aby sa nebáli pomáhať iným, pretože Boh im v tomto diele istotne pomôže.

Prítomným zakoledovali koledníci z Detvianskej Huty. Obetný dar v podobe teplých ponožiek, rukavíc a čiapok odovzdajú charite v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

Otec biskup Marián počas homílie

LUČENEC

Do Kostola Krista Kráľa v Lučenci zavítalo v sobotu 14. decembra 2019 takmer 100 koledníkov z 11 farností. Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik poďakoval koledníkom za ich službu a povzbudil ich k tomu, aby neúnavne prinášali živého Krista do slovenských rodín.

Otec biskup Stanislav s Adamom Masavom, Luciou Ťažkou a Danielom Fialom

TVRDOŠÍN

Generálny vikár otec Anton Tyrol odslúžil v sobotu 14. decembra 2019 svätú omša v Tvrdošíne pre takmer 400 koledníkov z 28 farností Spišskej diecézy. Obetným darom boli semená zeleniny a liečivých rastlín, ktoré sa prostredníctvom OZ Misia mladých dostanú k núdznym oravským rodinám. So svojím ľudovým koledníckym programom sa predstavila farnosť Liptovské Sliače. Je to farnosť, ktorá je s Dobrou novinou od jej založenia.

Po svätej omši čakal na koledníkov bohatý program. Tvorivé, hudobné, tanečné, hravé a africké stanovište boli veľkým lákadlom. Dobrovoľník Matúš Basanda sa podelil o svoju polročnú dobrovoľnícku skúsenosť z africkej Kene.

Foto: Filip Gedaj

Koledníci prinášajú obetné dary
Kolednícke vystúpenie

VEĽKÁ LOMNICA

Svätú omšu v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici slávil emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Otec biskup prirovnal prítomných 280 koledníkov z 21 farností ku kráľovským poslom, ktorí oznamujú tú najdôležitejšiu správu – narodenie Ježiša a zároveň deti povzbudil k vytrvalosti v tejto službe.

Foto: Ján Dovjak

OŠČADNICA

200 koledníkov zo Žilinskej diecézy sa v sobotu 14. decembra 2019 stretlo v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Oščadnici. Žilinský biskup Tomáš Galis pripomenul, že Dobrá novina má už 25 rokov a zdôraznil, že naša pomoc je pre iných požehnaním. Koledníkov tiež povzbudil, aby sme nasledovali Ježiša. Mnohí očakávali mocného Mesiáša. Ten však prišiel ako malé, nevinné dieťa. Týmto nás Ježiš učí láske a pokore a je nám príkladom, aby sme si všímali maličkých. Kto činí dobro, má v srdci radosť, je požehnaný a zároveň požehnaním pre iných.

TRNAVA

V sobotu 14. decembra 2019 sa zišli v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave 70 koledníkov zo 6 farností. Svätú omšu v jezuitskom kostole celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch, po svätej omši boli pre deti pripravené tvorivé dielne.

PREŠOV A STRÁŽSKE

Koledníci Košickej arcidiecézy sa stretli so svojimi biskupmi v nedeľu 15. decembra 2019 v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove a v Kostole Nanebovstúpenia Pána v Strážskom. Svätú omšu v Prešove slúžil košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober za účasti 350 koledníkov z 15 farností, ďalších 100 koledníkom symbolicky vyslal košický pomocný biskup Marek Forgáč v Strážskom.

Spoločný obetný dar v podobe trvanlivých potravín odovzdali občianskemu združeniu Magis, ktoré pomáha rodinám v núdzi, aktuálne rodinám, ktoré prišli o strechu nad hlavou pri výbuchu obytného domu v Prešove dňa 6. decembra 2019.

Foto: Ján Jasenský

ĽUTINA

V nedeľu 15. decembra 2019 slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ Archijerejskú svätú liturgiu v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine. Vladyka Ján povzbudil koledníkov k tomu, aby všetko, čo robia, robili s láskou, pretože život bez lásky nemá zmysel. Počas svätej liturgie spieval mládežnícky zbor z farnosti Cernina. S koledníckym pásmom vystúpili koledníci z farnosti Šarišské Jastrabie.

NITRA

Na Tretiu adventnú nedeľu, 15. decembra 2019, prišlo do Katedrály – Baziliky svätého Emeráma v Nitre 335 koledníkov z 30 farností. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák ocenil deti za to, že sa počas Vianoc dokážu zriecť pohodlia domova a namiesto toho sa dokážu obetovať a prinášať Evanjelium ľuďom navôkol.

Obetným darom boli čiapky, rukavice, ponožky a šály, z ktorých bude Komunita svätého Egídia vyrábať vianočné balíčky pre ľudí v núdzi.