Nasledujúce tri filmy si budete môcť pozrieť v televíznom vysielaní TV LUX a TA3, v Rádiu Slovensko si budete môcť vypočuť reportáž o Dobrej noviny a v rámci Cestovateľského kina sa viac dozvedieť o kenskej Turkane.

Dobrá novina, šťastná hodina
Dokumentárny film približuje vianočnú kampaň slovenských detí, ktorá spojila dávne tradície koledovania s misiou konkrétnej pomoci na africkom kontinente. 

Pozdravy z Kene
Výpovede a priania partnerov Dobrej noviny ku 25. jubilejnému ročníku koledníckej akcie.

Požehnanie
Film hovorí o požehnaní, ktoré zažívajú miestni obyvatelia Turkany (severozápadná časť Kene) vďaka rôznorodej práci diecézy Lodwar. Dobrá novina sa dlhoročnou spoluprácou s touto diecézou stala súčasťou mnohých životných príbehov.

24.12. Štedrý deň (utorok)
00:15 TA3 – Požehnanie

25.12. Narodenie Pána (streda)
14:00 TV LUX – Dobrá novina, šťastná hodina
16:56 TA3 – Požehnanie

26.12. Sv. Štefana (štvrtok)
06:22 Rádio Slovensko – spravodajstvo o Dobrej novine
16:45 TA3 – Pozdravy z Kene

27.12. Piatok
12:30 TA3 – Pozdravy z Kene
14:25 TV LUX – Pozdravy z Kene
21:25 TV LUX – Dobrá novina, šťastná hodina

28.12. Sobota
16:09 Rádio Slovensko – Cestovateľské kino – Turkana
17:00 TA3 – Marián Čaučík a Adam Masava z Kene budú hosťami v štúdiu TA3, film Dobrá novina, šťastná hodina pôjde po štúdiu, o 17:30

29.12. Nedeľa
22:45 TV LUX – Pozdravy z Kene
21:30 TA3 – Dobrá novina, šťastná hodina

30.12 Pondelok
20:05 TV LUX – Pozdravy z Kene
21:30 TV LUX – Dobrá novina, šťastná hodina

31.12. Utorok
00:10 TV LUX – Pozdravy z Kene
10:00 TV LUX – Pozdravy z Kene
16:25 TV LUX – Dobrá novina, šťastná hodina

1.1. Streda
01:20 TV LUX – Dobrá novina, šťastná hodina
20:15 TV LUX – Požehnanie

2.1. Štvrtok
00:10 TV LUX – Požehnanie
10:00 TV LUX – Požehnanie
22:10 TV LUX – Požehnanie

3.1. Piatok
14:25 TV LUX – Požehnanie

5.1. Nedeľa
22:45 TV LUX – Požehnanie