Zvuk radosti a vďaky stále znie v mojom srdci.

Venovali sme sa trom skupinám detí. Deti s fyzickým i mentálnym postihnutím, ktorým sme slúžili pri každodenných činnostiach ako kŕmenie, prebaľovanie, prenášanie. Druhou skupinou boli deti s rôznymi formami mentálneho postihnutia (autizmus, Downov syndróm, mentálna retardácia a i.), ktorých pozornosť sme sa snažili zaujať obrázkovým čítaním, tvorivým učením farieb či číslic.

Darom navzájom

Darom navzájom

Treťou skupinou boli deti, ktoré vypadli zo školského systému, alebo do školy nikdy nechodili. Tieto deti mali dopoludnia vyučovanie, aby neskôr mohli byť integrované späť do škôl. Popoludní sme spoločne mávali rôzne krúžky, kde sme tancovali, spievali, behali, hrali sa, tvorili, či len tak sa zhovárali. Bol to veľmi vzácny čas plný inšpirácii, nových skúseností, veľkej radosti a sledovania zázrakov. Bolo zázračné sledovať ako trpezlivo deti pracujú na svojich výrobkoch. Zázračné bolo vidieť deti, ktoré prišli s poruchami správania a neskôr sa stali asistentmi učiteľov a pomáhali mladším kamarátom. Ako deti, ktoré pred tým než sa stali súčasťou projektu nevedeli chodiť, jesť, či ísť na WC, no po dávke trpezlivej lásky a profesionálneho prístupu dokážu, čo predtým nevedeli. Videla som ako istý chalan, ktorého nôžky nemôžu behať rýchlo a jedna ruka ho neposlúcha, uchopil lietajúci tanier medzi stehnom a poslušnou rukou. Tá radosť mala obraz i zvuk. Zvuk radosti stále znie v mojom srdci dokonale dopĺňaný zvukom vďaky, pretože som tam prišla učiť, no naučila som sa oveľa viac.

Večné Slovo ...

Modlitba Večné Slovo

V tejto spoloČNOSTI som sa skutočne pohla vpred (songa mbele): vo viere, láske, nádeji, v trpezlivosti, tolerancii, nežnosti,… obrovská vďaka Songa Mbele – Asante Sana Songa Mbele.

Foto, text: Ivana Havránková, 2015