Kurz je určený pre nové zodpovedné osoby alebo pre sprevádzajúce osoby (ktoré by chceli byť v budúcnosti ZO) ale aj pre tých, ktorí koledujú vo farnosti už dlhšie, ale chcú sa dozvedieť novinky prípadne si osviežiť svoje vedomosti. Minimálna veková hranica je 16 rokov.

 

Pripravili sme pre vás:

– základné informácie o Dobrej novine a o pravidlách verejnej zbierky
– námety na prípravu koledovania, podnety na prácu s deťmi vo farnosti
– autentické zážitky z Afriky očami bývalých dobrovoľníkov
– blok o rozvojových projektoch podporovaných Dobrou novinou

 

Termín: 15. – 17. november 2019
Miesto: Liptovská Osada
Účastnícky poplatok: 10 EUR (na mieste)
Termín na prihlasovanie: 30. 10 . 2019 do 12. hod.

 

    Odoslaním prihlášky dávam v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dobrovoľne výslovný súhlas občianskemu združeniu eRko-HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, so spracúvaním poskytnutých osobných údajov za účelom organizačného a administratívneho zabezpečenia kurzu. Súhlas udeľujem na dobu 3 mesiacov. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv vyplývajúcich zo zákona a že som bol/a náležitým spôsobom poučená ako dotknutá osoba. Viac k téme ochrany osobných údajov.
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.