Krátko po zverejnení nášho posledného článku o distribúcii balíčkov pomoci pre ľudí v Mekelle, bolo v Tigraji jednostranne vyhlásené humanitárne prímerie. Avšak s odchodom etiópskej armády odišli 28. júna 2021 z Tigraja aj elektrická energia a telekomunikačné služby. Prerušené boli aj ďalšie služby. Súčasnú situáciu v regióne najnovšie označila OSN ako “de facto blokádu humanitárnej pomoci” a varuje pred hroziacou katastrofou.

Sestry Vincentky získali na humanitárne aktivity v Mekelle vďaka Dobrej novine a celoslovenskej zbierke Spolu pre Etiópiu viac ako 52 800 eur. Finančný príspevok im poslalo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Začiatkom júna 2021 stihla Dobrá novina sestrám Vincentkám ešte schváliť humanitárny projekt v sume 23 000 eur pre zdravotné stredisko v Alitene. Napriek ťažkostiam práce vo vojnovej zóne sme v tom čase mohli s partnerom pravidelne komunikovať, a tak aj viac plánovať. 

So sestrami Vincentkami spolupracujeme od roku 2011, na programe starostlivosti o mamy a deti do päť rokov sme začali spolupracovať v roku 2015. Odvtedy poskytovalo zdravotné stredisko bezpečné prostredie pre narodenie dieťatka, ako aj dovoz do pôrodnice sanitkou. Mamy sa učili správnej výžive a starostlivosti o seba a svoje dieťatko. Otcovia sa tiež začali vzdelávať o potrebe pravidelných návštev lekára. Celosvetová pandémia koronavírusu postavila síce zdravotné stredisko v Alitene do neľahkej situácie, avšak vďaka významnej finančnej podpore zo SlovakAid sa nám spoločne podarilo zlepšiť jeho pripravenosť a schopnosť zmierňovať dopady COVID-19 v spádovej oblasti so 7 500 obyvateľmi.

Sanitka zdravotného strediska v Alitene na severe Etiópie.

Zdravotné stredisko leží v pohraničnej, veľmi rizikovej oblasti. Desaťmesačný pretrvávajúci vojnový konflikt spôsobil, že sú jediným funkčným zariadením v oblasti. Okrem iného zápasia s nedostatkom liekov a zdravotníckeho materiálu. Najmä mamám a deťom chýba výživa. Novonarodené deti nevedia zaočkovať a je nevyhnutné starať sa aj o chronických pacientov. Práve tieto oblasti sme sa dohodli so sestrami Vincentkami podporiť. 

Opätovným prerušením spojenia s Tigrajom koncom júna 2021 sme sa však akoby vrátili do novembra 2020, kedy samotný ozbrojený konflikt začal. Internetové spojenie je možné znova iba so sídla jednej medzinárodnej organizácie, a tak nám partner ešte v júli napísal: “Celková situácia sa v Mekelle a ostatných častiach regiónu zmenila. Bezpečnostná situácia je z hľadiska bezpečnosti relatívne stabilná, ale humanitárna situácia sa zhoršuje” a dovysvetlil: “Humanitárny koridor zostáva uzatvorený s uzatvorením leteckej a cestnej dopravy do regiónu – z Addis Ababa do Mekelle, ako aj z prístavu Djibouti do Mekelle, čím sa bráni dodávkam do regiónu. Navyše všetky humanitárne aktivity sa obmedzili kvôli chýbajúcemu palivu, bankovým službám, telekomunikačnému spojeniu a elektrickej energie. Humanitárna kríza v Tigraji tak zostáva veľmi napätá. Humanitárne organizácie hlásia, že zásoby vrátane jedla a zdravotníckeho materiálu sú vyčerpané, čím milióny ľudí ohrozuje potravinová neistota, podvýživa, zdravotné riziká i smrť.”

Rovnako naliehavo znie aj list z Adigratskej eparchie zo začiatku septembra 2021, v ktorom sa píše, že aktuálna situácia v teréne ukazuje, že akékoľvek oneskorenie o niekoľko dní v reakcii na humanitárne potreby sa skončí katastrofálnym hladomorom a smrťou miliónov ľudí v Tigraji. 

Rodiny na severe Etiópie sužuje vojna a nedostatok potravy.

Aká je súčasná situácia v Tigraji po desiatich mesiacoch konfliktu?

Desaťmesačný konflikt na severe Etiópie vyhnal zo svojich domovov viac ako 2 milióny ľudí. Tisíce zomreli. OSN a humanitárne organizácie hovoria o viac ako 350 000 ľuďoch postihnutých hladomorom.

Keď v júli 2021 získala TPLF späť hlavné regionálne mesto Mekelle, ako aj väčšinu Tigraja, postupovali jej sily do regiónov Afar a Amhara, čím sa konflikt rozšíril do dovtedy nedotknutých oblastí. Asi 450 000 ľudí muselo utiecť pred bojmi v týchto dvoch regiónoch.

Americký prezident Joe Biden v piatok 17. septembra 2021 vyhlásil, že súhlasí s OSN a Africkou úniou, že “na túto krízu neexistuje vojenské riešenie”. Zároveň USA hrozia novými sankciami voči všetkým stranám, ktoré predlžujú boje a následne prehlbujú humanitárnu krízu v Etiópii.  

V ten istý deň etiópsky premiér Abiy Ahmed adresoval americkému prezidentovi otvorený list, v ktorom obvinil USA a širokú medzinárodnú komunitu z prehliadania násilia páchaného Ľudovým oslobodzovacím frontom Tigraja (TPLF), ktorý nazval “teroristickou organizáciou”.

Už aj Africká únia začala s vyšetrovaním obvinení súvisiacich so zneužívaním ľudských práv v Tigraji. Všetky strany konfliktu v severnej Etiópii sú obviňované z páchania zverstiev.

Podľa správy Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN (OCHA) zo 16. septembra 2021 sa humanitárna situácia na severe Etiópie dramaticky zhoršuje kvôli neschopnosti priviezť dostatočné a udržateľné úrovne humanitárnych dodávok, hotovosti a paliva.

20. septembra 2021 priviezlo do Tigraja cez Afar humanitárnu pomoc 62 kamiónov. Bol to prvý konvoj, ktorý sem prišiel od 7. septembra. Od júla sa podarilo do Tigraja vstúpiť iba 525 kamiónom s humanitárnou pomocou, čo predstavuje menej ako 11 % potrebných dodávok. 

Humanitárne organizácie odhadujú, že každý deň musí prísť do Tigraja aspoň 100 kamiónov s potravinovou a nepotravinovou pomocou a palivom, aby sa pokryli potreby v teréne a odvrátilo sa riziko hladomoru. Nedostatok paliva a hotovosti, ako aj nefuknčná komunikačná sieť v regióne výrazne sťažujú dodávky potravinovej pomoci. Iba jedna cesta, cez Afar, je momentálne čiastočne prístupná na prepravu humanitárnej pomoci.

Obavy z nedostatku potravín na severe Etiópie komplikuje aj premnoženie dravých kobyliek (saranče všežravé), ktoré boli spozorovali nielen v susedných regiónoch Amhara a Afar, ale už aj v Tigraji. 

Svätý Otec na stretnutí s mladými v Košiciach, 14. september 2021.

Povzbudenie od Svätého Otca Františka

Svätý Otec František, ktorý nás nedávno navštívil na Slovensku, sa tiež priebežne vyjadruje k situácii v Tigraji. Všetkých nás povzbudil, aby sme sa otvárali “viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže.” Viere, “ktorá nie je abstraktná, ale pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdznymi”, pretože “táto viera, podľa Božieho štýlu, pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy dejín.” 

Zdroj: Twitter

Ako môžem podporiť ľudí v Tigraji, ktorých životy ovplyvnila vojna?

Dobrú novinu môžete podporiť celoročne. V severoetiópskom regióne Tigraj, najmä jeho východnej časti, pôsobíme dlhodobo a podľa aktuálnych možností a potrieb chceme v našich spoluprácach pokračovať. Pozývame vás aj k modlitbe za našich partnerov, za trpiacich a za opätovné nastolenie mieru.

CHCEM AJ JA PRISPIEŤ

Pripravila: Darina Maňurová
Foto: archív partnera a Dobrej noviny
Uverejnené: 24. 9. 2021