V Mekelle, v hlavnom meste severoetiópskeho regiónu Tigraj, sa momentálne nachádza viac ako 46-tisíc vnútorne vysídlených osôb. Od novembra 2020 sem utekajú tisíce dospelých, rodín aj detí bez rodičov, aby v meste našli bezpečie pred neutíchajúcimi bojmi. Prichádzajú vystrašení, unavení z niekoľkodňovej cesty a často bez ničoho. Vďaka koledníkom Dobrej noviny a zbierke Spolu pre Etiópiu môžu sestry Vincentky poskytnúť mnohým týmto ľuďom nevyhnutnú a často život zachraňujúcu pomoc ako prejav solidarity a spolupatričnosti ľudí zo Slovenska.

Dobrá novina vyčlenila najskôr zo svojej vianočnej zbierky sumu 20 000 eur, ktorú sme nášmu dlhoročnému partnerovi poslali začiatkom apríla. Počas spomínanej celoslovenskej zbierky Spolu pre Etiópiu, ktorá trvala od 22. marca do 25. apríla 2021, sme sa spojili s ďalšími slovenskými organizáciami a na humanitárne aktivity sestier Vincentiek v Mekelle sa nám podarilo poslať ďalších 27 804,19 eur vrátane príspevku zo Slovenskej katolíckej charity. V rovnakom čase a na rovnaké aktivity zaslalo nášmu projektovému partnerovi finančný príspevok v sume 5 000 eur aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„S tlakom konfliktu na naše služby je vaša pokračujúca podpora zvlášť vítaná a peniaze vyzbierané eRkom a ďalšími ľuďmi, ktorým záleží na chudobných v Tigraji, prispejú k uľahčeniu života mnohých trpiacich ľudí. Odkedy konflikt vypukol v našom regióne, jeho dopady na ľudí sú katastrofálne,“ zaznelo z Mekelle, keď sme podpísali projektovú dohodu na zasielané sumy.

Prvé aktivity sa zamerali na distribúciu jednorazovej nepotravinovej pomoci pre 203 vybraných domácností v jednom z celkových 22 táborov, ktoré vznikli v Mekelle. Starostlivosť o tábory si pomáhajúce miestne a medzinárodné organizácie v meste rozdelili. Svoju prácu od začiatku koordinujú, aby bola pomoc čo najefektívnejšia a najadresnejšia.

Každá domácnosť získala jednu deku, jeden pár posteľných obliečok a matrac s vankúšom. 

Z kuchynských potrieb získali dva hrnce, päť plastových tanierov a šálok. Na umývanie rúk si odniesli plastový lavór s plastovým džbánom.

Keďže je potreba núdzovej pomoci obrovská, je proces výberu príjemcov pomoci tiež veľmi náročný. Ten sa samozrejme uskutočňuje v spolupráci s dočasnými miestnymi úradmi, s ktorými sa pripraví zoznam najnúdznejších rodín. Veľkou výzvou však zostáva narastajúci počet rodín a členov komunity, ktorí tu hľadajú pomoc.

Čo bude ďalej?

V júni 2021 poskytujú sestry Vincentky vybraným domácnostiam tzv. hotovostné prevody. V mnohých humanitárnych krízach sú tovary dostupné v obchodoch a na miestnom trhu, ako je tomu aj v Mekelle, ale ľudia postihnutí vojnou nemajú prostriedky na ich nákup. V takom prípade môžu byť hotovostné prevody bezpečne poskytnuté tým, ktorí to najviac potrebujú.

Prax ukazuje, že hotovostné prevody sú efektívnym spôsobom pomoci. Príjemcovia sa môžu rozhodnúť, na aké jedlo peniaze použijú. Zabezpečuje sa tým aspoň dôstojnosť voľby, keď už ľudia nemôžu žiť dôstojne. Viac informácii vám prinesieme v ďalšom pripravovanom článku. 

MODLÍM SA ZA MIER CHCEM AJ JA PRISPIEŤ

Pripravila: Darina Maňurová
Foto: archív partnera
Uverejnené: 25. 6. 2021