eRko ukončilo 25. apríla 2021 detskú kampaň Mier pre Tigraj, ktorou vyzvalo predstaviteľov slovenskej diplomacie na zasadenie sa za ukončenie vojny v severoetiópskom regióne Tigraj. Deti zhotovili viac ako 1000 pierok s prosbami a modlitbami za mier v zasiahnutom regióne Tigraj. Pre myšlienky nastolenia mieru a pokoja sa spojili deti z celého Slovenska, žiaci základných a materských škôl, rodiny, či deti pod vedením animátorov eRka na online formačných stretnutiach, tzv. stretkách.

Spoločná fotografia so štátnou tajomníčkou Ingrid Brockovou.

Jednotlivé pieRka našli svoje miesto na krídlach anjela pokoja, ktoré poputujú okrem Ministerstva zahraničných vecí aj partnerom v etiópskom Tigraji. ,,Ďakujeme všetkým deťom za to, že im záleží na myšlienkach mieru a pokoja vo svete a že takýmto spôsobom vyjadrili svoju solidaritu s trpiacimi a nesúhlas s vojnou”, vyjadrila vďačnosť za aktivizáciu detí koordinátorka kampane Zuzana Hallová.

Kampaň vyvrcholila stretnutím na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v piatok 30. apríla 2021, kde nás prijala štátna tajomníčka pani Ingrid Brocková: ,,S vďakou a potešením prijímam toto gesto, ktoré podporuje myšlienku mieru, vyzýva na ukončenie vojny regióne Tigraj a šíri dôležitú osvetu aj medzi deťmi. Táto milá iniciatíva zároveň potvrdzuje intenzívnu spoluprácu a partnerstvo rezortu diplomacie s mimovládnym sektorom v oblasti rozvojovej spolupráce.” Na stretnutí sa zúčastnili deti eRko stretka v Sládkovičove, ktoré v mene všetkých detí, zapojených do kampane Mier pre Tigraj, odovzdali anjela pokoja pani štátnej tajomníčke s prosbou o zasadenie sa za mier v regióne Tigraj.

Deti privítal aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Pre deti bolo stretnutie možnosťou vyzvať našich diplomatov na konkrétne kroky v hľadaní mierových riešení pre etiópsky Tigraj. ,,Veľmi nám záleží na tom, aby naši rovesníci vo vojne netrpeli a mali radosť zo života. Prosím, aby skončili všetky vojny lebo vojnou sa nič nevyrieši.” za všetky deti zhrnula Sabinka, ktorá na stretnutí odovzdávala anjela pokoja.

„V práci s deťmi vidím, že sú citlivé a vnímavé na nespravodlivosť. Úprimné priania detí, ktoré písali na pierka, boli pre mňa osobne povzbudením. Vnímam, že v súčasnom svete je veľmi dôležité, aby deti rozumeli súvislostiam a vo svojej jednoduchosti a pravdovravnosti sa dokázali zastať bezbranných”, povedala vedúca detského stretka v Sládkovičove Františka Babaríková.

Vyše tisíc detí z celého Slovenska poslalo formou pieRok množstvo inšpiratívnych a povzbudivých myšlienok a prianí: ,,Nie ste sami, všetci sme s vami”, ,,Pokoj, mier, bezpečie”, ,,Myslíme na vás v každej modlitbe – Hanka”,  ,,Nebojte sa! Verím, že sa to čoskoro skončí. Modlíme sa za vás – Oliver”, ,,Pane, prosím ťa, aby skončila vojna a aby všetci ľudia mohli žiť v mieri. Nech majú v srdciach pokoj a radosť”, ,,Deti, ktoré ste bez rodičov nebuďte smutní. Prajem vám, aby ste boli zdraví a dajte si pozor. Ahoj.”

Okrem rezortu diplomacie oslovili organizátori kampane aj pani prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby jej odovzdali anjela pokoja. Hoci sa prijatie u pani prezidentky nepodarilo uskutočniť, v oficiálnej komunikácii Prezidentská kancelária vyjadrila plnú podporu hlavy štátu: „Pani  prezidentka vníma a zdieľa Vaše znepokojenie z následkov tejto humanitárnej katastrofy a využije všetky svoje možnosti k tomu, aby v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí napomohla riešeniu vzniknutej situácie.”

Anjel pokoja, ktorý sme odovzdali štátnej tajomníčke.

Situácia v Tigraji je naďalej znepokojivá, vzniknutá humanitárna kríza svojim rozsahom patrí medzi najväčšie na svete. Obyvatelia zasiahnutí vojnou potrebujú okrem urgentnej humanitárnej pomoci aj zvyšovanie medzinárodného tlaku na ukončenie bojov v postihnutom regióne.

VIAC O AKTUÁLNEJ SITUÁCII V TIGRAJI CHCEM PRISPIEŤ

Foto: archív MZVaEZ SR a eRka-HKSD
Uverejnené: 30. 4. 2021