V marci sme spoločne s ďalšími štyrmi mimovládnymi organizáciami vyhlásili výzvu Spolu pre Etiópiu. Okrem eRka / Dobrej noviny sa zapijili aj Mary’s Meals Slovensko, Nadácia Integra, SAVIO a Slovenská katolícka charita s podporou Platformy rozvojových organizácií – Ambrela.

Cieľom zbierky bolo pomôcť obyvateľom zasiahnutým vojnovým konfliktom na severe krajiny. Vďaka spoločnému úsiliu Slovensko podporí humanitárne aktivity v regióne Tigraj sumou 96 447,61 eur.

Verejnosť prispievala do zbierky prostredníctvom zapojených organizácií v období od 22. marca 2021 do 25. apríla 2021. Výsledná suma darov určených na zabezpečenie humanitárnej pomoci dosiahla výšku 41 447,61 eur.

K vyzbieraným darom v rámci výzvy Spolu pre Etiópiu sme prispeli z koledníckej zbierky sumou 20 000 eur, ďalších 10 000 eur vyčlenila Slovenská katolícka charita cez zbierku Pôstna krabička a SAVIO vďaka svojim podporovateľom 5 000 eur. Samotné organizácie pridali teda ďalších 35 000 eur. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pomôže finančným príspevkom vo výške 20 000 eur, ktoré budú rovným dielkom rozdelené medzi lokálne organizácie.

Celkový objem pomoci činí 96 447,61 eur

„Obrovská vďaka patrí všetkým darcom, ktorí finančne prispeli na výzvu Spolu pre Etiópiu a aj všetkým, ktorí o pomoci informovali,” uviedol za organizácie Martin Simon z Nadácie Integra. Ďalej dodal: „Oceňujeme, že k posolstvu iniciatívy sa pridalo i Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a finančne podporilo štyri humanitárne projekty.”

Podporu iniciatíve vyjadrili aj verejne známe osobnosti, medzi ktorými nechýbal komik Fero Joke, speváčky Janais a Slávka Tkáčová, hudobník Ondrej Kandráč, slovenská lekárka v Keni Monika Paločková, či sestra Lamyia, saleziánska rehoľníčka známa na sociálnej sieti TikTok.

Podporíme potravinovú pomoc i zdravotnícke zariadenia

Finančné príspevky iniciatívy Spolu pre Etiópiu budú rozdelené medzi štyri projekty humanitárnej pomoci v rámci regiónu Tigraj, ktoré realizujú miestni partneri zapojených organizácií. Jednou z nich je Kongregácia dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá v regióne Tigraj dlhodobo spolupracuje s Dobrou novinou a s organizáciou Mary’s Meals. Ďalšími lokálnymi partnermi sú charitatívna organizácia Tearfund ako projektový partner Nadácie Integra, a VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) ako projektový partner občianskeho združenia SAVIO.

Poskytnuté prostriedky využijú na financovanie najnevyhnutnejších základných potrieb. Prevažne vo forme potravinovej pomoci, pitnej vody, hygienických potrieb, prikrývok a prístreškov. Taktiež na zabezpečenie základných liekov v zdravotníckych zariadeniach a poskytovanie posttraumatickej a psychologickej starostlivosti, sociálnej práce a ďalších nevyhnutných činností v prospech obetí vojnového konfliktu. Viac informácií o tom, ako príspevky zo Slovenska pomáhajú v Tigraji, nájdete na stránke iniciatívy.

Foto: archív Dobrej noviny, Nadácie Integra a Mary´s Meals
Uverejnené: 27. 4. 2021