Koledníci z Kežmarku po farskej vysielacej svätej omši, december 2020.
Koledníci z Kežmarku po farskej vysielacej svätej omši, december 2020.

Celkový výsledok zbierky predstavuje sumu 569 445,50 EUR.

Do vianočnej koledníckej akcie trvajúcej od 24. decembra 2020 do 6. januára 2021 sa zapojilo 4 227 koledníkov v 803 obciach, ku ktorým sa pridali cez Slovenskú katolícku misiu aj deti a rodiny z Bruselu a Luxemburgu.

Pre zobrazenie všetkých zapojených farností, kliknite na názov príslušnej diecézy:

Poznámka: Výsledky zbierky za jednotlivé diecézy sú orientačné, nakoľko veľkú časť individuálnych darov nebolo možné priradiť k jednotlivým farnostiam. Farnosti Bratislavskej eparchie zbierali výlučne formou individuálnych darov.

26. ročník sa niesol v duchu motta Aj mama chodí do školy a priblížil nám rozvojové aktivity Arcidiecéznej charity Tororo na východe Ugandy. Charita organizuje pre mladé matky kurzy šitia a kaderníctva, aby sa mohli zamestnať alebo začať samy podnikať. Tvárou ročníka bola Mary Baluka z dedinky Kapiri, 25-ročná mamička s tromi dcérami, ktorá doposiaľ žila na okraji spoločnosti. Vďaka ponúknutej šanci, získaným zručnostiam a tvrdej práci sa postupne zlepšuje aj situácia celej jej rodiny. Jej príbeh sme si mohli pozrieť v animovanom filme:

Z výťažku zbierky budú podporené aj ďalšie rozvojové a humanitárne projekty zamerané na podporu detí, miestnych farmárov a aktívnych farských skupín v chudobných oblastiach Ugandy, Kene, Etiópie a Južného Sudánu. Pozrite si aktuálny prehľad projektov (430 KB, PDF)

Verejná zbierka Dobrá novina – 26. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2020-018885 zo dňa 17. 7. 2020 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.