Pripravujete sa na koledovanie vo vašej farnosti alebo ešte váhate? Tento webinár je vhodný práve pre vás. Ste kňazom a stále váhate, či je možné koledovať aj v tomto čase?

Príďte a dozviete sa, ako by sme to spoločne mohli zvládnuť. S radosťou a bezpečne. Samozrejme, bude to aj priestor pre vaše otázky. 

Webináre budú mať informačný a motivačný charakter a budú obsahovať tie isté informácie doplnené o aktuálne noviny. Niektoré webináre budú obohatené o rozličné krátke workshopy.

Odporúčame každej farnosti, aby sa zúčastnila aspoň jedného z nižšie uvedených koronárov.

Koledníci z Veľkej Lomnice, 2020.