Prinášame vám novinky na adventnú prípravu pre deti a rodiny z dielne Dobrej noviny. Objednajte si novinky na Advent z Dobrej noviny do 22. novembra 2021. Stačí, ak vyplníte formulár a materiály v tlačenej podobe vám pošleme posledný novembrový týždeň.

Chcem si objednať

Adventné putovanie 2021

Adventný kalendár určený pre deti. Na každý deň sú pripravené úlohy a modlitby, za ktoré si deti vyfarbujú mozaiku Svätej rodiny. Zámerom je vyvážiť dobrými skutkami neprávosti, ktoré sa dejú ľuďom v Afrike. Tento adventný kalendár je zároveň prílohou decembrového Rebríka.

Adventný kalendár

Kto dá prístrešie Svätej rodine

Pobožnosť pre rodiny na 9 dní pred Vianocami. Pobožnosť sa dá využiť aj so stretkom prípadne aj iba v jednej rodine. Obraz svätej rodiny namaľoval kenský umelec Adam Masava, dlhoročný priateľ Dobrej noviny.

Stiahnuť Obraz

Tešíme sa na koledovanie počas nasledujúcich Vianoc. Dobrú novinu môžete podporiť prijatím koledníkov alebo finančne.