Prinášame vám novinky na adventnú prípravu pre deti a rodiny z dielne Dobrej noviny.

Kto dá prístrešie Svätej rodine

Pobožnosť pre rodiny na 9 dní pred Vianocami. Pobožnosť sa dá využiť aj so stretkom prípadne aj iba v jednej rodine. Obraz svätej rodiny namaľoval kenský umelec Adam Masava, dlhoročný priateľ Dobrej noviny.

Stiahnuť Obraz

Adventné putovanie 2021

Adventný kalendár určený pre deti. Na každý deň sú pripravené úlohy a modlitby, za ktoré si deti vyfarbujú mozaiku Svätej rodiny. Zámerom je vyvážiť dobrými skutkami neprávosti, ktoré sa dejú ľuďom v Afrike. Tento adventný kalendár je zároveň prílohou decembrového Rebríka.

Adventný kalendár

Tešíme sa na koledovanie počas nasledujúcich Vianoc. Dobrú novinu môžete podporiť prijatím koledníkov alebo finančne.