Je to už rok od začatia vojny v regióne Tigraj na severe Etiópie. Dvanásť mesiacov smutnej skúsenosti pre Dobrú novinu. Najprv sme úplne stratili telefonické a internetové spojenie s ľuďmi, s ktorými sme intenzívne spolupracovali a telefonovali s nimi takmer každý týždeň. Nemohli sme si overiť, či sú v poriadku. 

Po troch mesiacoch nasledovali svetlejšie týždne, keď sa nám podarilo nadviazať komunikáciu. Odľahlo nám, že sú naši známi a priatelia nažive. Medzičasom už organizovali materiálnu pomoc i prístrešie pre tých najnúdznejších vo svojom okolí. Zároveň sme prežívali rozpaky, ako sa máme s ľuďmi v tejto ťažkej situácii rozprávať. Povzbudením nám však boli prejavy solidarity mnohých Slovákov, ktorí finančne podporili humanitárne aktivity priamo v teréne či pierka s modlitbami a prianiami od stoviek detí na krídlach anjela pokoja. 

Posledné udalosti, akými sú opätovné prerušenie spojenia a neprestávajúce boje, pozorne sledujeme a zotrvávame v nádeji na skoré začatie rokovaní o mieri.

Pán na ilustračnej fotke z Aliteny si ešte pamätá eritrejsko-etiópsku vojnu v rokoch 1998-2000. Foto: Dobrá novina, 2016
Pán na ilustračnej fotke z Aliteny si ešte pamätá eritrejsko-etiópsku vojnu v rokoch 1998-2000. Foto: Dobrá novina, 2016

Situácia v severnej Etiópii zostáva aj naďalej napätá, nestála a nepredvídateľná. Pokračujúce boje predlžujú zúfalú humanitárnu situáciu, pretože bránia dodávkam humanitárnej pomoci pre trpiacich civilistov. Kríza v Tigraji sa dotýka čoraz väčšieho počtu ľudí. Intenzívne boje sa preniesli aj do susedných regiónov Amhara a Afar, čoraz bližšie k hlavnému mestu Addis Abeba. Viaceré zdroje hovoria o “extrémnej brutalite” všetkých bojujúcich strán. 

Rodiny počas júnovej distribúcie materiálnej pomoci v Mekelle. Foto: sestry Vincentky, 2021
Rodiny počas júnovej distribúcie materiálnej pomoci v Mekelle. Foto: sestry Vincentky, 2021

V utorok 2. novembra 2021 vyhlásila etiópska vláda s okamžitou platnosťou celoštátny núdzový stav. Zároveň úrady vyzvali obyvateľov Addis Abeby, aby boli pripravení brániť hlavné mesto pred bojovníkmi zo severu krajiny. Tí v posledných dňoch obsadili významné mestá na juhu regiónu Amhara a hrozia postupom smerom k hlavnému mestu. 

Ilustračná fotka z Aksumu, ktorý patrí do Svetového dedičstva UNESCO. Foto: Dobrá novina, 2013
Ilustračná fotka z Aksumu, ktorý patrí do Svetového dedičstva UNESCO. Foto: Dobrá novina, 2013

Modlitba za Etiópiu 

Opätovne vás pozývame ku každovečernej modlitbe za partnerov Dobrej noviny, obzvlášť za mier v Etiópii. 

Patrónkou aktuálnej ročnej témy Pod jedným Slnkom v eRku je blahoslavená Mária Gabriela od Jednoty, sestra z trapistického kláštora v Grottaferrate v Taliansku. Je pre nás vzorom v budovaní jednoty medzi ľuďmi a úcty ku každému človeku. 

Preto chceme aj na jej príhovor predkladať Bohu naše úmysly, najmä práve prebiehajúci 27. ročník Dobrej noviny a našich partnerov v Afrike. 

Bože, Večný Pastier, ktorý si vzbudil v blahoslavenej Márii Gabriele túžbu obetovať svoj život za jednotu všetkých kresťanov, daj, nech sa na jej príhovor priblíži deň, kedy sa všetci veriaci v Krista zídu pri oltári Tvojho Slova a Tvojho Chleba a budú ťa chváliť jedným srdcom a jedným hlasom.

Daj nám milosť radostného a bezpečného koledovania a vytúžený mier pre partnerov Dobrej noviny, obzvlášť v Etiópii, o ktorú ťa prosíme na jej príhovor. Skrze Krista nášho Pána. Amen

Otče, náš… Zdravas, Mária… Sláva Otcu…

Mária Gabriela od Jednoty
Blahoslavená Mária Gabriela od Jednoty.

Viac o tejto téme: 

Katastrofálna humanitárna situácia v Tigraji
203 domácností v Mekelle dostalo prvé balíčky pomoci
Viac ako tisíc detí podporilo mier v etiópskom Tigraji

Pripravila: Darina Maňurová
Uverejnené: 3. 11. 2021