Z predstáv, v ktorých som odchádzal, je dnes prach a dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách vidím po uplynulých troch mesiacoch úplne inak.

Počas práce na klinike Jána Pavla II. pre HIV pozitívnych pacientov som mohol zažiť nielen to, ako ľudia žijú, ale aj to, ako funguje projekt podporovaný Dobrou novinou.

Príprava kníh určených do knižnice na klinike v Buikwe, 2017

Príprava kníh určených do knižnice na klinike v Buikwe, 2017

V prvý deň na klinike som sa posadil, zjedol raňajky a vo svojej hyperaktivite som sa pýtal: ,,Bibka čo mám robiť? Kde môžem pomôcť?“ Biba: ,,Sadni si, sprav si čaj, všetko si ukážeme.“ Prekvapený z toho, že nikto odo mňa hneď nechce výkon, čisla a tabuľky, som si sadol a dal si čaj. Až neskôr som objavil, kde môžem byť užitočný.

Tvorivé dielne na víkendovom tábore pre našich detských pacientov, Buikwe 2017

Tvorivé dielne na víkendovom tábore pre našich detských pacientov, Buikwe 2017

To, čomu som sa venoval na klinike, boli hlavne decké stretká. Deti v Ugande sa stále smejú a veľmi radi tancujú. Je jedno, či som vedel po Lugandsky alebo nie. Detský jazyk je podľa mňa na celom svete rovnaký: objatie, úsmev a dostatočne nafúkaná lopta. Samozrejme eRko tance boli pre nich hlavným bodom programu.

Spoločná rozcvička počas poobedného stretka, Buikwe 2017

Spoločná rozcvička počas poobedného stretka, Buikwe 2017

Klinika kde som pracoval, poskytuje v sučasnosti zdravotnú starostlivosť pre 370 HIV pacientov. Ročne otestujú jej pracovníci asi 2800 ľudí.

Zdravotnícky laborant Lawrence a Marek v laboratóriu na klinike

Zdravotnícky laborant Lawrence a Marek v laboratóriu na klinike

Ruka v ruke so zdravotnou starostlivosťou poskytuje klinika aj sociálnu starostlivosť. Podporuje 102 detí vo vzdelávaní, ekonomicky podporuje ich rodiny alebo ak sú na to prostriedky, občas sme nejakému drobcovi pomohli so školskými pômockami.

Pri priemernej teplote približne 25°C majú ľudia úrodu dvakrát do roka a Uganda sa v takejto klíme celoročne zelená. V rámci kliniky som sa rozhodol urobiť niečo zo záhradou nachádzajúcou sa na pozemku kliniky. Dnes tam stoji asi 40 nových stromov. Počasie je jeden z dôvodov, prečo miestni môžu celý rok pracovať na svojich políčkach. Ako dobrovoľník som si tu našiel to svoje.

Spoločná foto na konci víkendového tábora pre detkých pacientov kliniky, Buikwe 2017

Spoločná foto na konci víkendového tábora pre detkých pacientov kliniky, Buikwe 2017

Ako malý chlapec som začal koledovať a zbierať peniažky pre ,,nejakú“ Afriku. Dnes vidím, že projekty, ktoré podporuje Dobrá novina, fungujú naozaj zmysluplne.

Dobrovoľnictvo na klinike v Ugande mi ukázalo, že projekty ako tento majú zmysel. Prečo? Lebo pomáhajú druhým. Nemyslím si, že je niečo viac ako toto.

Text a snímky: Marek Čulaga, 2017

 

Marek pôsobil tri mesiace na Klinike Jána Pavla II. v Buikwe-Lubanyi, na ktorej Dobrá novina v roku 2016 podporila výstavbu oplotenia kliniky, detského ihriska a knižnice. Z poskytnutých prostriedkov bola taktiež vyhĺbená studňa a osadená vodná nádrž.

Dobrovoľnícky projekt finančne podporil SlovakAid.