Vypočujme si krátky príhovor sestry Meazy Gebray, administrátorky zdravotného strediska v Alitene.